NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Actueel

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

18 juni 2018 - In deze publicatie zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

lees meer

Afronding Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

11 juni 2018 - 'Nieuwe wegen ggz en opvang was een innovatief ontwikkelprogramma, dat in co-creatie gerealiseerd is en co-creatie in de initiatieven heeft gestimuleerd.'

lees meer

Training Effectencalculator: nog 4 plekken beschikbaar.

2 mei 2018 - Komend najaar volgen acht medewerkers van Kwintes de training Effectencalculator. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar voor collega's uit andere ggz-organisaties. Meld je nu aan.

lees meer

GGz in de wijk zorgt voor ggz-vriendelijke wijken

6 april 2018 - GGz in de wijk, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het doel van het project was mensen met een ggz-achtergrond volwaardig mee laten doen in de wijk.

lees meer

Stadskamer laat deelnemers naar eigen wensen participeren, zonder indicatie

26 maart 2018 - Stadskamer richt zich op inwoners van Doetinchem en omgeving die zelf niet zo maar tot betaald werk of een andere zinvolle daginvulling komen. Stadskamer biedt hen mogelijkheden om naar vermogen en eigen wensen actief te zijn, zonder indicatie.

lees meer

Bemoeizorg zet in op andere koers

23 maart 2018 - De gemeente Harderwijk wilde samen met 15 betrokken organisaties bemoeizorg innoveren en een flinke ‘boost’ geven. Het doel: mensen met ernstige psychische aandoeningen goed bereiken en hierbij onder andere ervaringsdeskundigheid en eHealth inzetten.

lees meer

Meedoen in Meerburg zorgt voor een bredere sociale structuur in de wijk

22 maart 2018 - Meedoen in Meerburg betrekt mensen die door psychische of psychosociale problematiek niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving of het risico lopen (weer) uitgesloten te raken bij activiteiten in de wijk.

lees meer

E-zine, presentaties en verslagen – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

19 maart 2018 - Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Bekijk de presentaties en verslagen.

lees meer

Sociale inclusie: maak contact van mens tot mens

15 maart 2018 - Op het congres Samen werken aan sociale inclusie gingen expeditieleiders en bezoekers op zoek naar wat de sector nodig heeft om sociale inclusie te bevorderen.

lees meer

Bouw mee aan de toekomst van sociale inclusie

8 maart 2018 - Op donderdag 15 maart 2018 vindt het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' plaats. Tijdens dit congres worden er naast workshops ook bouwsessies verzorgd. Lees over de doelen van deze bouwsessies.

lees meer