NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Actueel binnen binnen Participatie, inclusie en werk

GGz in de wijk zorgt voor ggz-vriendelijke wijken

6 april 2018 - GGz in de wijk, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het doel van het project was mensen met een ggz-achtergrond volwaardig mee laten doen in de wijk.

lees meer

Stadskamer laat deelnemers naar eigen wensen participeren, zonder indicatie

26 maart 2018 - Stadskamer richt zich op inwoners van Doetinchem en omgeving die zelf niet zo maar tot betaald werk of een andere zinvolle daginvulling komen. Stadskamer biedt hen mogelijkheden om naar vermogen en eigen wensen actief te zijn, zonder indicatie.

lees meer

Meedoen in Meerburg zorgt voor een bredere sociale structuur in de wijk

22 maart 2018 - Meedoen in Meerburg betrekt mensen die door psychische of psychosociale problematiek niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving of het risico lopen (weer) uitgesloten te raken bij activiteiten in de wijk.

lees meer

Proeftuin cliëntondersteuning ggz Apeldoorn toont meerwaarde inzet ervaringsdeskundigen aan

7 maart 2018 - Proeftuin cliëntondersteuning Apeldoorn, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Ze tonen de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid aan.

lees meer

Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

8 februari 2018 - Op 13 februari bekrachtigen vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking op het gebied van Herstel & Participatie door de ondertekening van een convenant.

lees meer

GGZ in de wijk, wat gebeurt er allemaal?

8 januari 2018 - Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. GGZ Nederland steunt de oproep, maar benadrukt ook dat er de afgelopen jaren al veel is gebeurd.

lees meer

Maak meer gebruik van ervaringsdeskundigheid

5 januari 2018 - Paola van der Noordt, ervaringsdeskundig projectleider bij RIBW Brabant, roept in een opiniestuk van Trouw op: 'Maak meer gebruik van de ervaringskennis die er is.'

lees meer

Mensen met een stoornis kunnen na herstel moeilijk meekomen in de maatschappij

3 januari 2018 - Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen in de jaren na herstel maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stynke Castelein, hoogleraar aan de Rijksuniver­siteit Groningen en hoofd onderzoek bij Lentis.

lees meer

Gemeenten sluiten Village Deals

22 december 2017 - In elf gemeenten sloten het college van B&W en de gemeenteraad een Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein.

lees meer

Staatssecretaris Paul Blokhuis: ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

21 december 2017 - Paul Blokhuis sprak in de Tweede Kamer over zijn visie op belangrijke onderwerpen, zoals de geestelijke gezondheidszorg en preventie.

lees meer