NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Actueel binnen binnen Publicaties en achtergronden

Afronding Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

11 juni 2018 - 'Nieuwe wegen ggz en opvang was een innovatief ontwikkelprogramma, dat in co-creatie gerealiseerd is en co-creatie in de initiatieven heeft gestimuleerd.'

lees meer

Publicatie: Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’

8 december 2017 - Gemeenten staan grote investeringen te wachten als gevolg van de ambulantisering van de ggz, blijkt uit de Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’.

lees meer

RIBW blikt met Scratch 2.0 terug op 2016

6 maart 2017 - Een terugblik ook een jaar hard werken aan het vergroten van uitwisseling op het gebied van Innovatie binnen de Alliantie en de installatie van een nieuw team.

lees meer

Handreiking Implementatie herstelondersteunende zorg

20 februari 2017 - Het Trimbos-instituut ontwikkelde, in samenwerking met HEE! en Stichting rehabilitatie '92, de handreiking Implementatie herstelondersteunende zorg.

lees meer

Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement

6 februari 2017 - Het Trimbos-insituut ontwikkelde samen met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en gbggz de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement

lees meer

Handreiking: ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

24 november 2016 - De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten publiceert de handleiding 'Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang' als hulpmiddel bij het opstellen van het regionaal plan van aanpak.

lees meer

Proactief sturen van gedrag tijdens verandertrajecten

22 november 2016 - Kuiper beschrijft in 'Daar sta je dan met je goede gedrag' hoe je proactief op gedrag kunt sturen om het succes van verandertrajecten te garanderen

lees meer

CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt zorginnovaties

5 september 2016 - CrossCare is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied.

lees meer

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

8 februari 2016 - Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen beschrijft effectieve strategieën en interventies om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

lees meer

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

2 februari 2016 - In opdracht van VNG heeft de commissie Dannenberg een toekomstvisie geschreven over beschermd wonen, inclusief uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en samenwerking tussen gemeenten.

lees meer