NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Aanjaagteam innovatie van RIBW Alliantie bundelt innovaties in e-zine Scratch

De RIBW Alliantie wil voor haar leden als een ‘kennishub’ fungeren, door innovaties aan te jagen of te versnellen. De RIBW Alliantie heeft een aanjaagteam Innovatie aangesteld, dat het afgelopen half jaar ideeën en innovaties bij de 22 RIBW’s ‘gevonden en gevangen’ heeft. Deze zijn gebundeld in het e-Zine Scratch. Dit e-zine laat zien hoeveel goede ideeën en zinvolle veranderingen bij collega’s in het land leven en dagelijks worden gerealiseerd.

Innovatiekracht_RIBW

Golden ticket

Het doel van Scratch is om medewerkers te inspireren om ideeën van anderen over te nemen of samen verder te ontwikkelen. Daarom bevat het e-zine een ‘Golden ticket’ dat medewerkers kunnen inzetten om een innovatie bij anderen te gaan bekijken om te bepalen of het voor de eigen organisatie ook meerwaarde heeft. Het aanjaagteam innovatie organiseert deze uitwisseling vervolgens.

Smartlab

Voor medewerkers die een nieuw idee willen uitwerken kan het aanjaagteam innovatie ondersteunen door een ‘smartlab’ op te zetten. In een smartlab werken cliënten, hulpverleners en externen samen om ideeën en innovaties in afzienbare tijd om te zetten naar uitvoerbare oplossingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van interne en externe kennis. De ontwikkelde oplossingen worden in een realistische situatie met alle betrokkenen getest en beoordeeld.

Meer weten


Geplaatst op: 9 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2016