NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Meld u aan voor de masterclass ‘Leren over domeinoverstijgend samenwerken’

Wilt u domeinoverstijgend samenwerken leren met passie en plezier? Kom dan woensdag 14 september 2016 naar de tweede masterclass van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang, in de reeks Innovatief leiderschap in Utrecht. Ervaar tijdens de masterclass wat nodig is om domeinoverstijgend samen te werken aan innovatie in de ggz en opvang.

Een boeiende masterclass over de stand van zaken in de ggz, domeinoverstijgend samenwerken toegespitst op een goede ggz en concrete tools waarmee u in de eigen praktijk mee aan de slag kunt gaan. De samenwerking tussen organisaties voor ggz, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, welzijn, cliënt- en familieorganisaties en gemeenten worden vanuit verschillende perspectieven belicht.

In deze masterclass verkennen we antwoorden op vragen zoals:

  • Wat zijn de ontwikkelingen en trends in de ggz in relatie tot de samenwerking met het sociale domein?
  • Hoe draagt domeinoverstijgende samenwerken bij innovatie?
  • Op welke manier breng je domeinoverstijgende samenwerken in de eigen praktijk tot stand?
  • Wat heb je nodig om met passie en plezier samen te werken aan innovatie?

Meer weten


Geplaatst op: 8 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 8 juli 2016