NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Bemoeizorg zet in op andere koers

Bemoeizorg 3.0, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. De gemeente Harderwijk wilde samen met 15 betrokken organisaties bemoeizorg innoveren en een flinke ‘boost’ geven. Het doel: mensen met ernstige psychische aandoeningen goed bereiken en hierbij onder andere ervaringsdeskundigheid en eHealth inzetten.

De aanpak

Het project heeft gewerkt volgens de volgende stappen:

  • Eerst is in kaart gebracht wat de huidige situatie is van het team bemoeizorg.
  • Met een focusgroeponderzoek per gemeente is gezocht naar antwoorden op de vragen uit de probleemstelling.
  • Project complexe casuïstiek: in nauw overleg met de regiegroep is een projectgroep aan het werk gegaan om een aanpak vorm te geven voor cliënten die in een vicieuze cirkel blijven en waarvoor, ondanks verschillende ‘creatieve’ oplossingen, geen blijvende hulp is gerealiseerd.
  • De rapportage is besproken met ketenpartners en gemeenten en er zijn keuzes gemaakt.

Het resultaat

Een andere aanpak is gerealiseerd voor de 25 complexe casussen en heeft ervoor gezorgd dat Bemoeizorg van koers is gewijzigd. Het Sociaal Vangnet Overleg per gemeente is opgeheven. De verantwoordelijkheid is nu meer lokaal belegd (vanuit het principe om eigen kracht te stimuleren). Er is nu een Team Vangnet, Informatie en Advies. Voor medewerkers is een competentieprofiel gemaakt dat niet langer de organisatie als uitgangspunt heeft, maar capaciteiten van medewerkers, waaronder het vermogen om te kunnen aansluiten bij cliënten. Op basis hiervan is een team met nieuwe werkers samengesteld. Daarnaast wordt nu gewerkt met coaches van de Maatschappelijke Opvang (MO). Hun inspanningen richten zich op de andere kant van de keten: zij voorkomen dat mensen instromen in de MO.

Deelnemer aan de focusgroepen
“De droom is: één loket waar direct alles geregeld wordt. Wat de vraag ook is. De cliënt krijgt te maken met één persoon die de coördinatie heeft en het verhaal kent. Dit is minder belastend en kostenbesparend. Die ene persoon heeft de middelen en kan dingen direct regelen. De organisaties gaan daarna maar uitvechten wie het betaalt!”

Meer weten

Bekijk alle resultaten van het Nieuwe wegen ggz en opvang-project op de deelnemerspagina van Bemoeizorg 3.0


Geplaatst op: 23 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 23 maart 2018