NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Bijeenkomst: ‘Van Meedoen naar Participatie’

Dinsdag 20 december 2016 organiseert Federatie Opvang de bijeenkomst: ‘Van Meedoen naar Participatie’. Wat is participatie eigenlijk? Hoe kijken we naar de toekomst als het gaat om kwetsbare groepen in Nederland? Wat is ervoor nodig om te participeren? En welke visies en nieuwe ideeën zijn er om dit verder vorm te geven? Antwoorden op deze vragen komt u tijdens een breed programma te weten.

Een verandering is te zien gericht op participatie. Enkele grote trajecten zijn de afgelopen jaren gestart, zoals ‘Meedoen!’. Hierin werden instellingen ondersteund, getraind op de thema’s sport en bewegen, werk en zingeving. De term ‘sociale inclusie’ kwam steeds meer terug. Daarnaast werd ‘krachtgericht werken’ ontwikkeld. Alles gericht op participatie van cliënten. Ook de toename van de inzet van ervaringsdeskundigen getuigt van deze zienswijze. Het programma ‘Meedoen!’ loopt af, krachtgericht werken is geïmplementeerd. Maar hoe gaan we verder? Om hierachter te komen wordt de bijeenkomst: ‘Van Meedoen naar Participatie’ georganiseerd.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, stafmedewerkers, leidinggevenden van instellingen en andere geïnteresseerden.

Programma

Tijdens de bijeenkomst kan je luisteren naar een aantal inspirerende sprekers:

  • Bert Deliën over sociale inclusie
  • Gert Schout (Universiteit Groningen) over de zelforganisatie door en voor potentiële opvang-cliënten
  • Peter Wesdorp (onderzoeker/bestuurskundige) over Mobility Mentoring
  • Irene Jonker (onderzoeker Impuls Onderzoekscentrum van prof. Judith Wolf UMC Radboud) over krachtgericht werken en nieuwe inzichten
  • Ervaringsdeskundigen

Datum, tijd en locatie

  • Datum: 20 december 2016
  • Tijd: 10.00 – 13.30 uur
  • Locatie: Amersfoort (nadere gegevens over locatie volgen nog)

Bron: Federatie Opvang

Meer informatie en aanmelden


Geplaatst op: 25 november 2016
Laatst gewijzigd op: 23 november 2016