NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Bouw mee aan de toekomst van sociale inclusie

Volgende week donderdag 15 maart 2018 vindt het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ plaats. Tijdens dit congres worden er naast workshops ook vijf bouwsessies verzorgd. De bouwsessies beginnen tijdens workshopronde 1, maar bouwen op elkaar voort in ronde 2 en ronde 3. Loop in en uit wanneer u wilt. Luister, praat en doe mee. U bent van harte welkom!

Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Bouwsessies

Hoe ziet sociale inclusie er over 10 jaar uit? En welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Weet u het antwoord? En wilt u daar wel eens over meepraten? Kom dan uw steentje bijdragen aan de sociale inclusie van de toekomst! We hebben 5 thema’s en dus ook 5 bouwsessies: burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang. In de bouwsessies gaan we samen het gesprek aan. Wel met een doel natuurlijk. Dit doel kan voor iedere bouwsessie anders zijn: een advies aan de politiek, een tijdens deze dag ontwikkelde aanpak, een manifest, een opgelost vraagstuk…. De doelen van de bouwsessies maken we hieronder bekend:

Bouwsessie Burgerkracht: ‘Olympisch goud voor burgerkracht’

In deze bouwsessie gaan deelnemers actief met elkaar aan de slag. Ze worden er zich van bewust gemaakt dat burgerkracht al bestaat, en dus niet gemaakt hoeft te worden. Samen bedenken ze de gouden kenmerken en opbrengsten van burgerkracht. Waar herken je burgerkracht aan, en wat levert het op? Ook gaan ze aan de slag met de vraag: ‘Hoe draag je als gemeente en zorg/welzijnsorganisatie bij aan de gouden opbrengsten van burgerkracht?’

Bouwsessie Meedoen in de samenleving: ‘Bouwen aan een sterke sociale basis’

Hoe zetten we ons in voor een inclusieve samenleving? Voor ieder mens is het essentieel om mee te doen, van betekenis te kunnen zijn. Het gaat om werken, het hebben van sociale contacten, het blijven opdoen van sociale vaardigheden, e.d. Wat komt hiervoor kijken? In de bouwsessie werken we aan antwoorden voor de volgende vragen: Bouwen aan de sociale basis in de buurt om meedoen echt mogelijk te maken. Wat kan ik zelf doen en wat verwacht ik daarbij van anderen? Hoe ga ik hier vanaf morgen mee aan de slag? We doen dit met beeldende werkvormen: laat je creativiteit bruisen en practice what you preach: werk samen aan inclusie!

Bouwsessie Samenwerken: ‘Samenwerken: Weg met het systeem!’

Met overgave bouwen we systemen en structuren. Ontwerpen we visies, bedenken we oplossingen en maken we afspraken. Natuurlijk. Wat we soms lijken te vergeten is het persoonlijke, om wie het gaat, uw diepste drive. Dat geven we in deze bouwsessie een stem en wie weet….? U kunt ook bouwen aan de “handelingsbank”: Wat doet u als u vastzit in een casus met een zorgmijder en hoe leren we daarvan?

Bouwsessie Duurzame financiering: ‘Duurzame financiering is zo moeilijk niet’

Het regelen van duurzame financiering is zo moeilijk niet. In de bouwsessie laten we dit zien. We gaan aan de slag met de volgende vragen. Waar loopt u tegenaan? Welke oplossingen zijn denkbaar? Wat zou de beste en gemakkelijkste oplossing zijn? Waarom is het niet zo moeilijk om hier financiering voor te regelen? Marc Soeters van Zorgmarkt Advies helpt hierbij en samen met hem ontwikkelen jullie een stappenplan voor het realiseren van structurele bekostiging van GGz en opvang.

Bouwsessie Wonen en opvang: ‘Naar draagvlak in de wijk!’

Deelnemers aan de bouwsessie werken een advies uit aan gemeenten voor het goed en duurzaam laten vestigen in de wijk van mensen met een verleden in de maatschappelijke opvang of de ggz. Wat heeft een buurt nodig om nieuwe, en bij vlagen kwetsbare, buren te ontvangen? Wie is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak? Wat is de top 5 van concrete randvoorwaarden om vestiging te laten slagen? Hoe komen gemeente, buurt en corporaties tot gezamenlijk commitment? En: wil uw regio gaan meedoen aan Weer Thuis!? Meld u hiervoor dan aan tijdens deze sessie!

Meer weten


Geplaatst op: 8 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 8 maart 2018