NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

Op 13 februari 2018 hebben vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking bekrachtigd op het gebied van Herstel & Participatie. Deze bekrachtiging heeft de vorm van een convenant. De vijf partijen, te weten Kwintes, KernKracht, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen en het Leger des Heils, spreken hierin af dat al hun activiteiten op het gebied van herstel en participatie voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de activiteit organiseert. Herstel & Participatie Midden-Holland is aangesloten bij Nieuwe wegen ggz en opvang.

“Door samenwerking is meer mogelijk voor iedereen in Midden-Holland”

Samenwerking

Iedere burger in de regio Midden-Holland die ondersteuning wil op het gebied van herstel en participatie kan op een eenvoudige manier het totale aanbod bekijken en iets kiezen dat bij hem of haar past. Dit vereist een samenwerking die de partijen dwingtover hun eigen grenzen heen te kijken.

Bijzonder is dat in Nederland een cliëntenorganisatie in de GGZ, KernKracht, de lead heeft. Deze stichting levert dan ook de projectleider, Marrig van der Werf. Van der Werf: ‘We willen ondersteuning voor burgers zo laagdrempelig en zo breed mogelijk maken. Het maakt voor mensen vaak helemaal niet uit wie de activiteit organiseert. Het gaat erom dat zij iets kunnen doen wat bij hen past, waar ze zich prettig bij voelen en waarmee ze geholpen zijn.’

Activiteiten op het gebied van herstel en participatie kunnen heel divers zijn, zoals deelnemen aan lotgenotengroepen, vrijwilligerswerk doen dat bij je past, het leren werken met eigen ervaringen als ervaringscoach of andere activiteiten die de empowerment van de deelnemers vergroten. Dat deze activiteiten werken is onbetwist. Het gebeurt regelmatig dat mensen na vrijwilligerswerk te hebben gedaan een studie oppakken of weer betaald aan het werk gaan. Dit is ook de route die diverse betrokkenen bij dit project doorliepen. Van der Werf: ’En dat is heel mooi, maar geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat mensen weer beter in hun vel komen te zitten en dat ze zich weer deel voelen van de maatschappij.’

Bron: Kernkracht

Meer weten

  • Wilt u meer informatie over het convenant? Neem dan contact op met Marrig van der Werf, projectleider Herstel & Participatie

Geplaatst op: 8 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 12 juni 2018