NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Gemeenten sluiten Village Deals

In elf kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten college van burgemeester & wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad een Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein, die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Denk daarbij aan:

  • Het beter combineren van beschut werken en dagbesteding, i.p.v. verschillende arrangementen met concurrerende financiering en partijen.
  • Het bieden van doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren, ook richting volwassenheid.
  • Anders omgaan met schulden door een alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met ondersteuning.

Experimenteren met vernieuwing

De gemeenten gaan experimenteren met een voor hen vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. De VNG en Radar Advies ondersteunen de Village Deals en doen verslag van de bestuurlijke lessen van de Village Deals tot eind juni 2018.

De balans tussen regie en vrijheid

De focus van de Village Deals ligt op het bestuurlijke vraagstuk: ‘waar ligt de balans tussen regie en vrijheid?’ Meer concreet:

  • Hoe blijft een ontschot budget of verordening binnen het sociaal domein hanteerbaar?
  • Hoe wil de gemeenteraad daarbij zijn rol invullen?
  • Hoe geef je invloed aan bewonersinitiatieven?
  • Wat hebben uitvoeringsprofessionals nodig?

Bron: VNG

Meer weten


Geplaatst op: 22 december 2017
Laatst gewijzigd op: 22 december 2017