NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

GGz in de wijk zorgt voor ggz-vriendelijke wijken

GGz in de wijk, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het doel van het project was de wijken in Amsterdam Zuid ggz-vriendelijker maken. Mensen met een ggz-achtergrond moeten volwaardig mee kunnen doen in de wijk.

De aanpak

  1. De inzet van mensen met ervaringsdeskundigheid, met name vanuit TEAM ED. TEAM ED organiseert een herstelwerkplaats op drie plekken in het stadsdeel, waaronder in een van de huizen van de wijk. www.teamed.nl
  2. Coaches, zowel vanuit GGZ inGeest als Dynamo, verbinden zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg. Zij zorgen op basis van de vraag voor toeleiding naar de welzijnsvoorzieningen van mensen met een ggz-achtergrond. Ook trainen en coachen zij betaalde krachten en vrijwilligers bij het omgaan met mensen uit de doelgroep.
  3. De inzet van verschillende methodieken en interventies. Een cruciaal inzicht is dat de betrokkenen iedereen, zowel degenen met een ggz-achtergrond als de sociale omgeving, in beweging proberen te brengen.

Het resultaat

Stadsdeel Zuid, Dynamo, GGZ inGeest en TEAM ED hebben met de inzet van een ggz-coach welzijn, vijf ggz-coaches zorg, een team van ervaringsdeskundigen en het doen van onderzoek veel resultaten bereikt. Er is een herstelwerkplaats: de EDplaats. Er zijnin 2jaar tijd 160 cliënten toegeleid naar voorzieningen in de wijk en er zijn 125 vrijwilligers en betaalde krachten getraind in het omgaan met mensen met ggz-problematiek. De ED-plaats verwelkomt per maand tussen de 100 en 120 bezoekers. En dan gaat het om rond de 60 unieke vaste bezoekers.

De medewerkers van de organisaties hebben meer kennis over de doelgroep, het aanbod sluit beter aan, de inzet van ervaringsdeskundigheid is een goede toevoeging aan het welzijnsaanbod, de toeleiding verloopt beter, betaalde krachten en vrijwilligers zijn beter toegerust, het netwerk is vergroot, de samenwerking tussen de verschillende partijen en ook de sociale toegankelijkheid zijn verbeterd.

“Ik denk dat wij als ervaringsdeskundigen zeggen: We hebben dat ook meegemaakt. Ik heb het toen zo en zo aangepakt. Dan zie je aan de mensen dat ze denken: ‘Oh ik ben niet de enige.’ Je ziet herkenning.”

Meer weten


Geplaatst op: 6 april 2018
Laatst gewijzigd op: 6 april 2018