NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

GGZ kan niet meer om ervaringsdeskundigheid heen

Op 13 april 2017 promoveerde Wilma Boevink (Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige) met haar proefschrift ‘HEE! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’. Volgens Boevink kan de ggz er niet meer omheen. Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig.

HEE! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie
Dit proefschrift gaat over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, drie concepten die in de psychiatrie aan populariteit winnen. Het doel was om beter te begrijpen hoe ervaringskennis, ontwikkeld in de cliëntenbeweging in de psychiatrie, bijdraagt aan en mogelijk maakt wat mensen met ernstig en langdurig psychisch lijden doen om zichzelf te helpen. Daarnaast was er het doel om beter te begrijpen hoe, in een wisselwerking tussen perspectieven van cliënten en professionals, ervaringskennis kan worden opgenomen in de taal van bewezen effectieve zorg.

Multideskundigheid

Boevink pleit voor verbinding van persoonlijke en collectieve cliëntervaringen én wetenschappelijke kennis. Ze wil dit niet beperken tot het terrein van de ervaringsdeskundigheid, maar verbreden naar andere kennisdomeinen. Uitwisseling van ervaringskennis, wetenschappelijk kennis én professionele kennis is van belang voor het herstel van mensen die ernstig psychisch lijden en voor een goede ondersteuning daarbij. Goede hulpverlening vraagt om ‘multideskundigheid’, een basisprincipe dat ook ten grondslag ligt aan de beweging van De Nieuwe GGZ, waarvan Boevink mede de grondlegger is. Een kruisbestuiving van deze kennisdomeinen en kennisbronnen is nodig op alle niveaus, niet in de laatste plaats in de dagelijkse praktijk, op het individuele niveau van cliënt, hulpverlener en het netwerk van betrokkenen.

GGZ naar nieuw plan tillen

In de GGZ wordt al lang gesproken over vraaggestuurde zorg, herstelondersteunende zorg en zorg waarin ‘de cliënt centraal staat’. Toch ervaren nog steeds veel GGZ-cliënten onvoldoende aansluiting en een grote afstand tussen de professionele zorg en de eigen belevingswereld en ondersteuningsbehoeften. Alleen de verdere ontwikkeling en erkenning van ervaringskennis, in gelijkwaardige dialoog met professionele en wetenschappelijk kennis, kan die kloof overbruggen en de GGZ daadwerkelijk naar een nieuw plan tillen, aldus Boevink.

Bron: Trimbos-instituut

Meer weten


Geplaatst op: 9 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 9 mei 2017