NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

GGZ in de wijk, wat gebeurt er allemaal?

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. GGZ Nederland steunt de oproep van korpschef Erik Akerboom om elke wijk een eigen psychologische hulpverlener te geven, maar benadrukt ook dat er de afgelopen jaren al veel is gebeurd.

Goede voorbeelden

Goede voorbeelden zoals de ontwikkeling van RACT (Resource assertive community treatment), de cursus Mental health First AID bestaan. Ook de ontwikkeling dat ggz professionals in de wijk aanwezig zijn (in sociale wijkteams, meelopend met wijkagenten en met woningbouwcoöperaties) werkt goed voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen. Maar de inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk in herstelcentra of in wijkteams is ook van cruciaal belang. In Den Haag heeft de gemeente professionals van de ggz ingehuurd om bij mensen langs te gaan, waarover buurtbewoners en wijkagenten signalen afgeven. Deze bemoeizorg werpt direct zijn vruchten af: het aantal personen met verward gedrag dat naar de beoordelingslocatie wordt gebracht daalt.

Proeftuinen

In Utrecht draaien nu proeftuinen voor ggz in de wijk, waarbij de ambulante ggz-teams nauw samenwerken met de woonbegeleiders van de gemeente (RIBW) en met de sociale wijkteams op gebied van werk, inkomen en woningen. Maar ook met woningbouwcoöperaties en de GGD (bemoeizorg). Tevens werken hier ervaringsdeskundigen die vaak op een laagdrempelige wijze contact kunnen leggen met mensen die nog niet in zorg zijn.

Acute ggz

Ook in de acute ggz vinden enorme ontwikkelingen plaats, zoals de beoordeling van personen met acute psychiatrische problematiek in een beoordelingslocatie in de ggz i.p.v. opsluiting in een politiecel. Er zijn al een aantal pilots waarbij de ggz samenwerkt met de meldkamer politie of meldkamer ambulance om ervoor te zorgen dat de meldingen van personen met acuut verward gedrag snel naar de juiste zorg geleid worden, zoals in Rotterdam. De “quick responder” in Eindhoven en “de street triage” in Deventer zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen de politie en de ggz waarbij er direct op een melding gereageerd wordt en mensen die overlast veroorzaken meteen naar de juiste zorg of ondersteuning geleid worden. Hierbij is de ggz is actief betrokken bij het ontwikkelen van passend vervoer voor personen met acuut verward gedrag in samenwerking met de ambulancezorg.

Bron: GGZ Nederland

Meer weten


Geplaatst op: 8 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 8 januari 2018