NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Handreiking Implementatie herstelondersteunende zorg

Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds meer ggz-instellingen omarmd. Het vertalen van de herstelprincipes naar de dagelijkse praktijk is echter niet eenvoudig. Herstel is een persoonlijk proces van cliënten en moet dat ook blijven. Maar de organisatie speelt een cruciale rol bij het scheppen van ruimte, bij het faciliteren en ondersteunen van herstelprocessen. Het werken volgens de herstelvisie vergt een cultuuromslag. Het vraagt durf om cliënten het roer in handen te geven bij beslissingen ten aanzien van de begeleiding en behandeling. Voor de transitie naar herstelondersteunende zorg is een omvangrijk implementatietraject noodzakelijk. Daarom ontwikkelde het Trimbos-instituut, in samenwerking met HEE! en Stichting rehabilitatie ’92, de handreiking Implementatie herstelondersteunende zorg.

Handreiking

De handreiking biedt praktische aanwijzingen voor de opzet en uitvoering van een implementatietraject. Een aanrader voor kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, managers, projectleiders en ervarings-deskundigen die binnen hun organisatie aan de slag willen met herstelondersteunende zorg. De betekenis van herstel en herstelondersteunende zorg, de fasen van het implementatieproces en de activiteiten die daarbinnen op verschillende niveaus kunnen plaatsvinden worden beschreven. Ook wordt er ingegaan op de randvoorwaarden, communicatie, inspirerende praktijkvoorbeelden en de verankering van de resultaten. De handreiking is gefinancierd door ZonMw binnen het project Zorg voor Beter II.

Bron: Trimbos-instituut

Meer weten


Geplaatst op: 20 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2017