NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement

Bij huisartsen en hulpverleners in de generalistische basis ggz (gbggz) komen steeds meer mensen in zorg met chronische psychiatrische klachten. Voorheen waren zij langdurig cliënt van de specialistische ggz. Voor deze groep is nauwelijks een specifiek aanbod beschikbaar in de huisartsenzorg en gbggz. Gezien de langdurende ervaring met de problematiek en het hulpaanbod ligt voor hen het meeste perspectief in versterking van zelfmanagement. Daarom ontwikkelde het Trimbos-insituut, in samenspraak met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en gbggz en hun cliënten, de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement.

Handreiking

De handreiking geeft hulpverleners handvatten om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te ondersteunen in het (her)nemen van de regie en het benutten van eigen krachten en mogelijkheden. Voor een goed begrip van de visie achter de handreiking worden eerst de pijlers herstel, zelfhulp en zelfmanagement nader toegelicht. In de handreiking  worden dan handvatten gegeven voor de gespreksvoering met patiënten met chronische psychiatrische problematiek in de Huisartsenzorg en gbggz. Daarnaast krijgen de gesprekken een concrete invulling en worden er voorbeelden gegeven van bruikbare methodes en benaderingen voor de hulpverlening. Ook wordt stilgestaan bij mogelijkheden voor zelfhulp en de praktische en inhoudelijke uitdagingen van de ondersteuning bij zelfmanagement.

Bron: Trimbos-instituut

Meer weten


Geplaatst op: 6 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 6 februari 2017