NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Handreiking: ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom afgesproken dat gemeenten een regionaal plan van aanpak voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang maken. De VNG publiceert daarom de handreiking ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’. Een hulpmiddel bij het opstellen van het regionaal plan van aanpak met een lijst van onderwerpen die in het plan van aanpak niet mogen ontbreken.

Regionaal plan van aanpak

In het plan van aanpak gaat het over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, (de vorm van) regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s. Inclusief de overgangsfase tussen de oude en nieuwe verdeling van middelen. Gemeenten kiezen zelf in welke regio zij willen samenwerken en in dit verband een plan van aanpak maken. Het plan dient op 31 december 2017 gereed te zijn.

De handreiking is alleen bedoeld als hulpmiddel, de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Regionale samenwerking
  • Budget
  • Algemene aandachtspunten
  • Inhoudelijke ontwikkelopgave

Meer weten


Geplaatst op: 24 november 2016
Laatst gewijzigd op: 23 november 2016