NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Howie the Harp viert succes tijdens jubileumcongres

Op 29 juni organiseert Howie the Harp, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige, een feestelijk congres in de Koepelkerk in Arnhem. Aanleiding is het 5 jarig bestaan van de opleiding. Howie hanteert geen formele toelatingseisen. Herstel en motivatie van de deelnemer zijn doorslaggevend. Dat deze formule werkt, tonen de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Zo blijkt bij de deelnemers bijvoorbeeld dat:

  • 82% minder zorg/ondersteuning nodig heeft
  • 75% een betaalde baan heeft gevonden
  • 60% geen of minder gebruik maakt van een uitkering

Deze cijfers resulteren niet alleen in grote persoonlijke groei, maar ook in een sterke afname van het beroep op (gemeentelijke) financiële voorzieningen.

Persoonlijke ontwikkeling

In de afgelopen jaren is Howie the Harp uitgegroeid tot één van de toonaangevende opleidingen voor mensen met een eigen ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Na een eenjarig programma mogen deelnemers zich officieel ‘ervaringsdeskundige’ noemen. Tijdens de opleiding wordt niet alleen aandacht gegeven aan vaardigheden en kennis, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling. Doel van de opleiding is het vertalen van de persoonlijke ervaringen naar ervaringskennis. Ervaringsdeskundigen staan door deze vaardigheden en hun achtergrond dicht bij de belevingswereld en het perspectief van cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan herstelondersteuning, waarbij het herstel van de cliënt centraal staat.

Peer-to-peer aanpak uit de VS

Wie herstelt van een psychiatrische aandoening kan een belangrijke bron van kracht zijn voor anderen. Deze visie staat centraal in de aanpak van Howie the Harp. Deze man, die zelf ervaring had, ontwikkelde in 1992 een effectieve peer-to-peer aanpak. De Rotterdamse zorgorganisatie Pameijer is licentiehouder voor de Benelux. Inmiddels zijn er vestigingen in Rotterdam (Pameijer), Arnhem (RIBW  Arnhem en Veluwe Vallei) en Tilburg (RIBW Brabant).

Succesvolle opleiding tot ervaringsdeskundige ‘Howie the Harp’
De opbrengsten van Howie the Harp, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige, zijn 6 keer hoger dan de investering. Dat is één van de conclusies van het bureau XpertiseZorg, dat de afgelopen maanden onderzoek deed naar de maatschappelijke en economische kosten en baten van deze opleiding. Lees ook ‘Succesvolle opleiding tot ervaringsdeskundige ‘Howie the Harp’’

Meer weten en aanmelden

  • Meld u aan voor het congres ‘Ervaring werkt‘(kosten bedragen € 99,-). In een afwisselend programma wordt het thema “Ervaring werkt” belicht. Maak kennis met nieuwe ontwikkelingen en ervaar de kracht en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de praktijk.
  • Lees meer artikelen over ervaringsdeskundigheid op de website van Nieuwe wegen ggz en opvang

Geplaatst op: 29 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2017