NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Jaarcongres Participatie en Herstel – 28 november 2017

Op 28 november 2017 vindt het ‘Jaarcongres Participatie en Herstel: Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk’ plaats. Het congres richt zich dit jaar op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek.

Het werk in de wijk van deze kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Op dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod,  worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en goede praktijkvoorbeelden gegeven.

Voor wie?

Professionals werkzaam in: maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, sociale (wijk)teams,  FACT teams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: sociaal werker/sociaal pedagogisch hulpverlener, verpleegkundige, gedragskundige, ervaringsdeskundige, (F)ACT-er, psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, SPV’er, bestuurder, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, docent.

Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden.

Programma

 • 09.00 uur: Ontvangst
 • 09.50 uur: Opening door prof. dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Gasthoogleraar Universiteit van Tallinn, Estland
 • 10.00 uur: Presentatie ‘Integraal werken: een vloek of een zegen!?’
 • 10.30 uur: Filmintermezzo. Portret van een (ex-)cliënt en ervaringsdeskundige
 • 11.15 uur: Pauze
 • 11.45 uur: Eerste deelsessieronde
 • 13.00 uur: Lunch
 • 14.00 uur: Presentatie ‘Meedoen in de Gezonde Wijk’
 • 14.30 uur: Filmintermezzo. Portret van een (ex-)cliënt en ervaringsdeskundige
 • 14.40 uur: Presentatie ‘Herstel na trauma: van individu tot maatschappij’
 • 15.10 uur: Pauze
 • 15.40 uur: Tweede deelsessieronde
 • 16.55 uur: Afsluitende borrel
‘Op weg naar een GGZ vriendelijke wijk’
Tijdens het jaarcongres Particiaptie en Herstel verzorgt samenwerkingsverband ggz in de wijk in Amsterdam Zuid een deelsessie. Dit samenwerkingsverband is deelnemer aan het thema Participatie, inclusie en herstel van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang.

Sinds december 2015 werken de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, team ED (Ervaringsdeskundigen), Welzijnsorganisatie Dynamo en GGZ inGeest samen aan het project GGZ in de Wijk in Amsterdam Zuid. Met dit project wordt gestreefd om maatschappelijke participatie van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek, te vergroten in de wijk waar zij wonen. Om dit te bereiken zijn participatiecoaches actief; zij hebben de taak om zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg met elkaar te verbinden. De EDplaats, een hertstelwerkplaats gerund door ervaringsdeskundigen voor en door mensen uit de doelgroep, speelt een belangrijke rol in het project. Er wordt tijdens deze workshop aandacht besteed aan de effecten van deze samenwerking voor inwoners met een ggz-achtergrond en voor werkers in de wijk, het delen van kennis en de ‘bijvangst’. Ook wordt er ingegaan op de kwetsbaarheid ten aanzien van de borging van GGZ in de wijk. Bekijk het hele aanbod aan sessies.

Datum, tijd en locatie

 • Datum: 28 november 2017
 • Tijd: 09.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Meervaart te Amsterdam

Meer informatie en aanmelden


Geplaatst op: 26 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2017