NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Landelijk Informeel Netwerk Beschermd Wonen en MO

Een aantal landelijke partijen (onder andere het ministerie van VWS,de VNG, GGZ NL, RIBW Alliantie en de Federatie Opvang) hebben een Landelijk Informeel Netwerk over de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgericht.

Ze organiseren landelijke bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging van de betrokken partijen (onder andere cliëntenvertegenwoordiging, brancheorganisaties, gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars, aanbieders, woningbouwcorporaties). Doel: de randvoorwaarden uit het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ van de commissie- Dannenberg te concretiseren aan de hand van praktijkvoorbeelden en de lessen breder op te pakken.

Bijeenkomsten

Donderdag 1 juni was de eerste bijeenkomst. Het belangrijk en urgente thema ‘wonen/huisvesting’ stond centraal. Een van de praktijkvoorbeelden die aan bod kwam, was de samenwerking tussen woningcorporatie Portaal en aanbieder De Tussenvoorziening. Daarbij ging het onder meer om de vraag ‘Hoe kunnen we slimme combinaties maken van ‘dragende’ en ‘vragende’ huurders?’ Een ander praktijkvoorbeeld kwam via aanbieder Pameijer. Dit betrof de vraag ‘Hoe kunnen we – met behulp van Buurtcirkels en Thuishavens – mensen sneller en langer in de wijk laten wonen?’

Donderdag 7 september a.s. is de tweede bijeenkomst, het thema is ‘schulden en inkomen’. Contactpersoon bij de VNG is Stefanie Noorlandt, e-mail: stefanie.noorlandt@vng.nl

Bron: VNG

Meer weten


Geplaatst op: 5 september 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2017