NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Meer maatwerk in onderwijs en zorg voor thuiszittende kinderen met autisme

Woensdag 29 juni organiseerde ouders van thuiszittende kinderen met autisme een netwerkbijeenkomst. De avond werd georganiseerd door Karakter academie en een actief moedernetwerk. In eerste instantie dacht men aan een kleine bijeenkomst, maar het animo was groot. In korte tijd kwamen 93 aanmeldingen binnen. En daar zaten niet alleen maar ouders tussen. Ook waren er mensen aanwezig uit de politiek, het onderwijs, de zorg, leerplicht, vrijgevestigde zorgaanbieders en Vanuit Autisme Bekeken. Eén van de bezoekers was Annemarie van Bergen, themacoördinator Participatie, inclusie en werk van Nieuwe wegen ggz en opvang.

Heb lef en en start kleinschalige initiatieven

De avond startte met een praatje van dr Bertine Lahuis (raad van bestuur Karakter) en prof. dr. Rutger Jan van der Gaag (hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter). Bertine Lahuis sprak over het belang van kleinschalig initiatieven en dat je soms niet anders kunt dan op een andere manier met elkaar oplossingen zoeken. Soms moet je gewoon proberen en het risico lopen dat het niet lukt. Maar er is ook de kans dat het slaagt. Out of the box denken is belangrijk. Dat is niet altijd makkelijk, ook niet voor Karakter. Ook wij hebben hierin nog veel te leren.

Rutger Jan van der Gaag vertelde over zijn eigen schoolgang. Hij doorliep de basisschool in Engeland waar hij een bijzondere docent had die tevens kippenboer was. Hij hield zijn kippenhok bestaande uit kinderen goed bij elkaar. Daar was het ‘onderwijs inclusief’. Ook kinderen met heel complex gedrag werden in een gewone, reguliere klas geplaatst. Bij problemen en conflicten gingen de kinderen in het kippenhok met elkaar in gesprek en dat stopte pas als er een oplossing gevonden was.

Zowel Van der Gaag als Lahuis vinden het een grote schande dat er in ons land 10.000 kinderen niet naar school gaan. Dat wij daar geen oplossing voor kunnen vinden, daar moeten wij ons voor schamen.

De zorgen zijn groot

Vervolgens spraken de deelnemers met elkaar. Via een ouderpanel hebben verschillende ouders hun situatie uiteengezet. Ieder verhaal was uniek en anders. Er is ‘out of the box’  meegedacht en deze avond in oplossingen in plaats van problemen gesproken. Het was heerlijk om te merken dat er zoveel betrokkenheid is voor deze groep kinderen. De zorgen van deze kinderen en ouders zijn namelijk groot en er is weinig perspectief op verbetering.

De oplossing: kleinschalige initiatieven

We wilden die avond aandacht voor de noodzaak van meer maatwerk in onderwijs en zorg, maar ook hulp bij de realisatie van kleinschalige initiatieven, omdat hier volgens ons de oplossing ligt voor onze kinderen. Alle aanwezige ouders zijn namelijk met een initiatief bezig. Kinderen met autisme zijn vaak onderling erg verschillend: als je één kind kent met autisme, ken je er ook maar één! En wat voor de een werkt hoeft niet voor de ander goed te zijn. Daarnaast is het ‘klein houden’ ook belangrijk. Kleinschaligheid, veiligheid, tijd, flexibiliteit, vanuit motivatie en rust werken waren woorden die veel herkenning gaven.

Toekomst voor onze kinderen met autisme

Moeder Theresa heeft ooit gezegd dat eenzaamheid en het gevoel niet gewenst te zijn, de grootste armoede is die er bestaat. Dit is wat wij onze kinderen op hun eigen manier ook horen zeggen: Dat ze vrijwel geen vrienden hebben en het gevoel hebben niets meer waard te zijn of niet gewenst, omdat het hen niet lukt om naar school te gaan. Thuis voelen ze zich het veiligst, maar ze kunnen daarnaast (te) goed bedenken dat dit niet normaal is en ze daardoor geen toekomst hebben. Vanuit zowel zorg als onderwijs horen we vaak dat onze kinderen te complex zijn voor wat ze kunnen bieden. Onze initiatieven moeten daarom de plek worden waar onze kinderen wel tot ontwikkeling kunnen komen, terwijl ze mogen zijn wie ze zijn.

Gevolgen zelfs tot in Den Haag merkbaar

Het resultaat van de avond was prachtig: veel tips en aangeboden hulp. De gevolgen waren zelfs tot in Den Haag te merken, omdat aanwezige politica Loes Ypma naar aanleiding van deze avond in de Tweede Kamer een vurig pleidooi heeft gehouden voor een ontwikkelbudget. Dit budget zal de oplossing zijn voor kleinschalige initiatieven voor thuiszittende kinderen met ASS/McDD. Het moet namelijk niet gaan over verschillende potjes voor onderwijs en zorg, met alle bijbehorende regels, maar om ontwikkeling.


Geplaatst op: 15 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2016