NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Marie-Antoinette Bäckes: “Zeggen dat je de cliënt centraal wilt stellen is één ding…”

Als bestuurder heeft ze jarenlange ervaring in de ouderenzorg en als zelfstandig adviseur werkt ze al een decennium voor verschillende landelijke programma’s in zorg en welzijn. Alle kennis, ervaringen en inzichten die Marie-Antoinette Bäckes in die functies heeft opgedaan, brengt ze nu in als programmaleider van ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. “In alle functies die ik heb uitgevoerd stond de cliënt centraal. Toen ik werd gevraagd als programmaleider van ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ zag ik gelijk een parallel. Een hele andere branche, een andere doelgroep, maar dezelfde wens: mensen ondersteunen in hun wens hun leven te leiden zoals zij dat graag willen. Met aandacht voor alle aspecten die hierbij van belang zijn. Niet alleen voor de zorg en behandeling, dat nodig kan zijn. Maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als wonen, begeleiding, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk.”

Zeggen dat je de cliënt centraal wilt stellen is één ding. Het ook echt uitvoeren is veel ingewikkelder.
- Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

“Zeggen dat je de cliënt centraal wilt stellen is één ding”, zegt Bäckes. “Het ook echt uitvoeren is veel ingewikkelder. In de zorgsector en in het sociaal domein heeft iedereen eigen referentiekaders, met eigen werkwijzen, protocollen enzovoorts. Door met dit programma in verschillende samenwerkingsinitiatieven te focussen op het overstijgen van domeinen, stimuleren we in dit programma om samen met cliënten te kijken naar alle levensdomeinen die voor hen van betekenis zijn. Met als doel mensen met ernstige psychische problemen zoveel mogelijk te ondersteunen in het gewone leven.”

Verschillende perspectieven

En dat levert volgens Marie-Antoinette Bäckes hele interessante samenwerkingsprojecten op: “de samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het programma hebben allemaal hetzelfde voor ogen. Toch melden zij zich vanuit verschillende perspectieven aan.” Om dit inzichtelijk te maken verwijst ze naar drie samenwerkingsinitiatieven die meedoen aan het programma:

  • R-ACT methodiek
    Bavo Europoort zet zich in voor implementatie van een ontwikkelde methode om de samenwerking tussen de formele en informele steunsystemen te verbeteren. Zij gaan werken met resourcegroepen. Een groep mensen, uitgekozen door een cliënt, die voor hem of haar belangrijk zijn en die helpen om zelfgekozen persoonlijke hersteldoelen te bereiken.
  • De Boerderij
    Lister en Altrecht Forensisch ACT werken samen in ‘De Boerderij’. Een woonvorm voor 15 mensen met een ernstige psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. De behandeling en begeleiding wordt gegeven vanuit het uitgangspunt ‘wij weten het niet, maar gaan gaandeweg met elkaar op zoek naar een manier om het leven min of meer op orde te krijgen’. Dit lukt, met heel veel inspanning. De vraag is nu: zijn er met elkaar ook mogelijkheden te ontdekken voor een zinvolle daginvulling.
  • Werken met cliëntprofielen
    RIBW Arnhem & Veluwe Vallei zet zich in om cliëntprofielen te ontwikkelen, op basis waarvan goede matches gemaakt kunnen worden tussen woonwensen, woonvaardigheden en woonmogelijkheden van cliënten. Men wil deze aanpak verder ontwikkelen en implementeren met ervaringsdeskundigen, een sociaal wijkteam en gemeenten.

“Deze drie samenwerkingsinitiatieven werken allemaal vanuit een eigen beginpunt. RIBW AVV start vanuit beleid, Lister & Altrecht starten vanuit de relatie met de cliënten en Bavo Europoort start vanuit een ontwikkelde methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze initiatieven veel van elkaar kunnen leren tijdens bijvoorbeeld de bijeenkomsten van de themagroepen. Daar vindt onder leiding van de themacoördinatoren uitwisseling plaats. En ik verwacht dat ook andere organisaties in de ggz en opvang veel kunnen leren van alle ervaringen en inzichten, die worden opgedaan.”

Ook andere organisaties in de #ggz en #opvang kunnen veel leren van alle ervaringen en inzichten.
- Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Rijdende trein

“Hoe verschillend initiatieven ook zijn. Ze hebben allemaal hetzelfde einddoel: de cliënt centraal. Wij stappen met het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ in een rijdende trein van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Ons programma biedt ondersteuning en wij zijn soms ook de vriendelijke stok achter de deur om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren. We geven structuur, inspiratie, nieuwe inzichten en natuurlijk kennis. En dat blijven we volop doen tot het voorjaar 2018! Het programma is wat mij betreft geslaagd als we mee geholpen hebben om een beweging op gang te brengen. De beweging om samen met cliënten te kijken wat zij nodig hebben om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. En dat zal natuurlijk ook altijd een zoektocht blijven.”

Interview door Gerard Baas

Meer weten


Geplaatst op: 19 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 23 november 2016