NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Movisie biedt gemeenten begeleiding rondom beschermd én thuis wonen in de wijk

Heeft uw gemeente al een beeld wat mensen zelf willen en nodig hebben als het gaat om beschermd én thuis wonen in de wijk?

Vanaf 2020 hebben alle gemeenten de verplichting invulling te geven aan beschermd wonen voor mensen die vanwege hun psychiatrische of psychosociale beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen. Hiervoor is aandacht nodig voor de ondersteuning op de diverse levensgebieden. Movisie biedt gemeenten begeleiding bij het ontwikkelen van het lokale toekomstbeeld (outcome) in co-creatie met de betrokken partners van de gemeenten. Deelname is kosteloos, wel verwacht Movisie dat u actief deelneemt aan twee bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1, datum en locatie in overleg

Het lokale projectteam (gemeente, aanbieders, cliënten en naasten) gaat onder begeleiding van Movisie aan de slag om een toekomstbeeld te formuleren en visualiseren. Ze stellen gezamenlijk vast wat het hoofddoel is voor beschermd en thuis wonen in de gemeente van het projectteam in 2020.

Bijeenkomst 2, 16 november 2017

Welke interventies en tools kunnen gemeenten inzetten om te werken aan het hoofddoel? Wat zijn voorbeelden uit andere gemeentes? Movisie biedt inspirerende voorbeelden, tips en zinvolle informatie. Samen met de andere deelnemende gemeenten wisselt u uit wat de eerste bijeenkomst heeft opgeleverd. U presenteert het hoofddoel dat in uw gemeente is geformuleerd en onderzoekt welke stappen u wilt ondernemen.

Wat levert het op?

Na de eerste bijeenkomst hebben gemeenten een concreet beeld van waar ze met elkaar naar toe willen en investeren ze in het samenspel met de betrokken partners. De tweede bijeenkomst helpt gemeenten bij het realiseren van het hoofddoel aan de hand van concrete tools en voorbeelden.

Wat verwachten Movisie?

  • Gemeenten nodigen een eigen lokaal projectteam uit en regelt een locatie voor de eerste bijeenkomst.
  • Gemeenten nemen met (een deel van) het projectteam deel aan de bijeenkomst op 16 november 2017 in Utrecht.

Bron: Movisie

Meer informatie en aanmelden


Geplaatst op: 31 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 30 augustus 2017