NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe subsidieoproepen online over verward gedrag

Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten om de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw zijn 3 subsidieoproepen opengesteld. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 juni 2017 om 14.00 uur. Er kunnen projectvoorstellen ingediend worden voor:

  • Stimuleringssubsidie voor een lokale aanpak van verward gedrag (toepassing van één van de 9 bouwstenen) of voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag (toepassing van álle bouwstenen)
  • Pilotprojecten voor een sluitende aanpak van verward gedrag (toepassing van álle bouwstenen)
  • Experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag
    Let op: deze subsidieoproep is aangepast t.o.v. de vorige subsidieoproep over experimentele projecten vervoer; er is onderscheid gemaakt tussen acuut vervoer en niet acuut vervoer.

Informatiebijeenkomsten

ZonMw organiseert in mei 2 informatiebijeenkomsten over de subsidieoproepen en het actieprogramma. Tijdens de informatiebijeenkomsten lichten we de subsidieoproepen en het actieprogramma toe en beantwoorden we uw vragen. Daarnaast houdt MIND een interactieve presentatie over de inbreng van ervaringsdeskundigen en vertelt één van de projectleiders over zijn/haar ervaringen met het indienen van een projectvoorstel.

Subsidieoproep gericht op herstel

Naast de 3 bovenstaande subsidiemogelijkheden kan er ook nog steeds subsidie aangevraagd worden voor het (regionaal) implementeren en (door)ontwikkelen van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid van mensen met verward gedrag. De deadline voor deze het indienen van een subsidieaanvraag binnen deze subsidieoproep is 30 mei 2017, 14.00 uur.

Meer weten

  • Bekijk voor meer informatie over de subsidieoproepen en de informatiebijeenkomsten de website van ZonMw

Geplaatst op: 26 april 2017
Laatst gewijzigd op: 26 april 2017