NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe subsidieoproepen ZonMW

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Op dit moment zijn twee openstaande subsidieoproepen interessant voor de sector ggz en opvang. Het gaat om de volgende subsidieoproepen:

  • Stimuleringsprojecten voor mensen met verward gedrag
  • Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag

Stimuleringsprojecten voor mensen met verward gedrag

U kunt subsidie aanvragen voor een kortlopende activiteit gericht op het in de praktijk toepassen van één of enkele bouwste(e)n(en) voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van álle bouwstenen. Lees meer over de subsidieoproep Stimuleringsprojecten voor mensen met verward gedrag.

Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag

U kunt subsidie aanvragen voor pilotprojecten om de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen. Pilotprojecten zijn vooral gericht op het samenwerken van partijen om een goed werkende aanpak van verward gedrag te realiseren. Lees meer over de subsidieoproep Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Informatiebijeenkomst subsidieoproepen verward gedrag – 30 augustus 2017
Wilt u meer weten over de subsidieoproepen over verward gedrag? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst lichten we het actieprogramma en de subsidieoproepen toe en beantwoorden we uw vragen. Daarnaast houdt MIND een interactieve presentatie over de inbreng van ervaringsdeskundigen en vertelt één van de projectleiders over zijn ervaringen met het indienen van een projectvoorstel. Lees meer over de informatiebijeenkomst subsidieoproepen verward gedrag

Bron: ZonMW

Meer weten


Geplaatst op: 22 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2017