NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

NZa wil meer ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking

De ontwikkelingen op de zorgmarkt vragen om samenwerking rondom de patiënt, inzicht in de kwaliteit van zorg en nieuwe vormen van bekostiging. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan de nieuwe bewindslieden op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit het artikel van Skipr blijkt dat er meer ruimte moet komen voor domeinoverstijgende samenwerking en een andere manier van bekostigen in de ggz.

Samenwerking

Om aan de complexere zorgvraag te voldoen, is samenwerking volgens de zorgautoriteit van levensbelang. “Samenwerking rondom de patiënt en over de domeinen heen is noodzakelijk om de beste zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om inzet op integrale zorg en maatwerk door middel van netwerken en samenwerkingsverbanden. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor zorgaanbieders, zorginkopers en de overheid”, schrijft de NZa.

Bekostiging

De NZa acht het van groot belang dat mensen inzicht hebben in de kwaliteit van zorg, zodat zij kunnen kiezen voor de beste zorg. “Relevante uitkomsten van deze zorg moeten hiervoor als basis dienen. Het moet zo ook mogelijk worden om kwalitatief goede zorg te belonen en zorg zonder toegevoegde waarde juist niet. Dit draagt bij aan gepast gebruik van de zorg.”

Het belonen van kwaliteit vraagt volgens de NZa om nieuwe vormen van bekostiging. De zorgautoriteit ontwikkelt samen met de sector nieuwe manieren van bekostiging voor de wet langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg, de medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging die aansluiten op de praktijk.

“We willen af van het werken met cijfers uit het verleden om tarieven voor de toekomst vast te stellen”, schrijft de zorgautoriteit. “We willen toe naar leren van best practices en het werken aan een systeem van bekostigen dat recht doet aan de werkelijkheid van de zorgpraktijk. In de ggz betekent dit dat we niet meer vanuit de diagnose gaan bekostigen, maar dat de zorgbehoefte centraal komt te staan bij het registreren en declareren van behandelingen.”

Bron: Skipr

Meer weten


Geplaatst op: 23 november 2017
Laatst gewijzigd op: 23 november 2017