NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt 30 samenwerkingsinitiatieven

Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang gaat met 30 samenwerkingsinitiatieven vanuit het hele land van start. De geselecteerde samenwerkingsinitiatieven uit de ggz en opvang zoeken in concrete projecten naar nieuwe wegen om mensen met ernstige psychische aandoeningen zo goed mogelijk te ondersteunen in het gewone leven. Het zijn allemaal projecten op het kruisvlak van behandeling/zorg en het sociaal domein (wonen, welzijn, werk, opleiding, etc.).

Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes: “Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Hoe meer we daarbij van elkaar leren, des te groter de kans op versnelling van resultaten. Het doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te inspireren bij het vormgeven van nieuwe wegen.” Bekijk het overzicht van deelnemende samenwerkingsinitiatieven.

Drie themagroepen

De samenwerkingsinitiatieven zijn ingedeeld in drie themagroepen:

  1. Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen
  2. Participatie, inclusie en werk
  3. Nieuwe vormen van wonen, bescherming en opvang

Elke themagroep wordt begeleid door twee themacoördinatoren die de deelnemers vanuit hun expertise kunnen ondersteunen. De themagroepen komen gedurende het programma regelmatig bijeen om met elkaar de voortgang te bespreken en ervaringen te delen.

Masterclasses Nieuwe wegen ggz en opvang

Naast de themabijeenkomsten biedt het programma een serie masterclasses die voor iedereen toegankelijk zijn. In deze masterclasses staat innovatief leiderschap centraal, met methoden en tools voor domeinoverstijgende samenwerking. Bekijk het programma van masterclasses.

Meer weten


Geplaatst op: 20 september 2016
Laatst gewijzigd op: 7 november 2016