NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Opleiding voor ervaringsdeskundigen in basis ggz en sociaal domein

Initiatiefnemers Indigo, Fameus, Rino Zuid en Markieza willen herstel cliënten verhogen door de inzet van ervaringsdeskundigen in de basis ggz en het sociaal domein. Cliënten in de basis ggz en het sociaal domein kunnen snel gaan profiteren van de voordelen van een ervaringsdeskundige bij hun behandeling. Als het aan de initiatiefnemers ligt start er in september 2017 een opleiding voor ervaringsdeskundigen in de basis ggz en in het sociaal domein. Tot nu toe is er in de opleiding voor ervaringsdeskundigen alleen aandacht voor cliënten in de specialistische ggz.

Beter herstel met ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf cliënt zijn geweest in de (geestelijke) gezondheidszorg. Zij volgen een opleiding om deze ervaring professioneel in te zetten om anderen te helpen. De herkenning en de zichtbare hoop op herstel die ervaringsdeskundigen bieden zijn uniek en effectief in het zorgproces van anderen.

Focus op positieve gezondheid

In de basis ggz en het sociaal domein wordt nog weinig met professionele ervaringsdeskundigen gewerkt. Dat heeft financiële redenen, maar ook is er in de huidige opleiding voor ervaringsdeskundigen geen aandacht voor de verschillen tussen de specialistische ggz en de Basis ggz. Een ervaringsdeskundige voor de specialistische ggz focust voornamelijk op de stoornis, hoe daarmee omgegaan kan worden, afbouwen van medicatie. In het sociaal domein en in de basis ggz ligt de focus op positieve gezondheid; wat kan een cliënt wél? Waar liggen talenten en hoe kan een cliënt dit inzetten? Hoe bouw je gezonde relaties op? Hoe geef je zin aan je leven? Hoe werk je aan een gezonde leefstijl? Hierbij kijkt de ervaringsdeskundige met de cliënt samen buiten de kaders van de zorg. Denk aan vrijwilligerswerk of hardloopgroepjes.

De opleiding

De opleiding voor ervaringsdeskundigen in de basis ggz en sociaal domein baseert zich op Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de eerste lijn van Indigo. RINO Zuid en Markieza gaan de opleiding vanaf september aanbieden. Het is een aanvullende module in de bestaande opleiding voor ervaringsdeskundigen in de SGGZ.

Initiatiefnemers

Fameus en Indigo zijn initiators van de opleiding. Markieza en RINO Zuid gaan de opleiding aanbieden. Indigo helpt mensen met psychische klachten in de Basis GGZ en biedt preventie. FAMEUS is het centrum voor psychisch herstel en ervaringsdeskundigheid in de regio Middenen West-Brabant. Markieza biedt incompany trainingen aan voor medewerkers in het sociaal domein. RINO Zuid verzorgt diverse postacademische en duale opleidingen voor de geestelijke gezondheidszorg, nascholingscursussen en incompany-cursussen.

Bron: persbericht Indigo


Geplaatst op: 11 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 11 juli 2017