NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Actueel binnen binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt 30 samenwerkingsinitiatieven

20 september 2016 - Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang is met 30 samenwerkingsinitiatieven vanuit het hele land van start gegaan.

lees meer

Aanjaagteam innovatie van RIBW Alliantie bundelt innovaties in e-zine Scratch

9 augustus 2016 - De RIBW Alliantie heeft een aanjaagteam Innovatie aangesteld, dat het afgelopen half jaar ideeën en innovaties bij de 22 RIBW’s ‘gevonden en gevangen’ heeft. Deze zijn gebundeld in het e-Zine Scratch.

lees meer

Clemens Blaas: “huisvesting aanpakken met Nieuwe wegen ggz en opvang”

19 juli 2016 - Clemens Blaas, lid van de stuurgroep van nieuwe wegen ggz en opvang, wil het probleem met huisvesting aanpakken binnen de ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

Congres Expeditie Begonia 2016 over wonen en zorg

23 juni 2016 - Expeditie Begonia: congres over woonvormen, knelpunten én oplossingen en aandacht voor het langer thuis wonen in de eigen buurt.

lees meer

VNG: meld knelpunten opgave wonen en zorg

20 juni 2016 - De VNG zoekt voorbeelden van knelpunten en belemmeringen bij de opgave om opvang- en GGz-cliënten beschermd of zelfstandig te laten wonen.

lees meer

Blog Dorothé van Slooten – Bemoeizorg in Harderwijk

14 juni 2016 - In deze blog vertelt Dorothé van Slooten over haar gesprek met de gemeente Harderwijk, ggd, verslavingszorg en anderen over bemoeizorg.

lees meer

Wachttijden daklozenopvang en beschermd wonen te lang

24 mei 2016 - De groeiende wachtlijsten in de GGz bracht organisaties ertoe gezamenlijk aan de bel te trekken bij minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.

lees meer

Rina Beers: “Meer herstel en participatie door Nieuwe wegen ggz en opvang”

24 mei 2016 - Rina Beers, voorzitter stuurgroep Nieuwe wegen ggz en opvang, vindt het belangrijk om aan te tonen dat de decentralisaties de zorg wel degelijk kunnen verbeteren.

lees meer

Aedes-Actiz studiemiddag ‘Krachtig wonen in de wijk’

20 mei 2016 - Aedes-Actiz organiseert 26 mei een studiemiddag voor o.a. corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk.

lees meer

Wonen, opvang en bescherming blijft achter

2 mei 2016 - Ondanks de grote belangstelling voor het programma blijven de aanmeldingen voor nieuwe het thema wonen, opvang en bescherming nog achter. Bent u of kent u een mooi samenwerkingsinitiatief op dit gebied? Meld u vandaag nog aan!

lees meer