NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Actueel binnen binnen Participatie, inclusie en werk

Rina Beers: “Meer herstel en participatie door Nieuwe wegen ggz en opvang”

24 mei 2016 - Rina Beers, voorzitter stuurgroep Nieuwe wegen ggz en opvang, vindt het belangrijk om aan te tonen dat de decentralisaties de zorg wel degelijk kunnen verbeteren.

lees meer

Krachten bundelen voor betere geestelijke gezondheid

20 april 2016 - Om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland op een hoger peil te brengen, moeten zorgaanbieders, de politiek en maatschappelijke partners de krachten bundelen.

lees meer

Vliegende start voor ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’

14 april 2016 - Ruim 45 vertegenwoordigers van samenwerkingsinitiatieven namen contact op voor informatie over het programma. 19 initiatieven besloten al deel te nemen. Wilt u ook meedoen? Aanmelden is nog steeds mogelijk!

lees meer

Intentieverklaring meer samenwerking brancheorganisaties ggz en opvang

8 april 2016 - De brancheorganisaties Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben een intentieverklaring getekend voor verdere samenwerking.

lees meer

Movisie participatieprijs

7 april 2016 - Vrijdag 15 april rijkt Movisie de vierde participatieprijs uit aan een initiatief dat participatie bevordert van groepen die extra aandacht verdienen.

lees meer

GGZ Nederland en UWV verbreden samenwerking

16 februari 2016 - GGZ Nederland en het UWV blijven samenwerken om uitkeringsgerechtigden met een psychische aandoeningen beter naar werk te kunnen begeleiden.

lees meer

Thuisondersteuning vergt vaart en richting

11 februari 2016 - TSD stelt in haar toekomstvisie thuisondersteuning dat de transitie in het sociaal domein voorlopig nog niet goed van de grond komt en stelt 5 uitdagingen met het doel om vaart en richting te geven aan de thuisondersteuning.

lees meer

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

8 februari 2016 - Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen beschrijft effectieve strategieën en interventies om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

lees meer

Doelstellingen ambulantisering ggz nog niet in zicht

1 februari 2016 - Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven. De ambulantisering en hervorming van de langdurige ggz moeten daaraan bijdragen.

lees meer
1 3 4 5