NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Proactief sturen van gedrag tijdens verandertrajecten

Iedere organisatie heeft te maken met één of meerdere verandertrajecten en de ervaring rondom deze trajecten neemt toe. Volgens Marcel Kuiper, schrijver van het E-book  ‘Daar sta je met je goede gedrag’, blijft een belangrijk aspect structureel onderbelicht tijdens de besturing van een verandertraject. En dat is gedrag. Kuiper beschrijft in zijn E-book hoe je proactief op gedrag kunt sturen om het succes van veranderingen te garanderen. Hij wil de directe en indirecte gevolgen van gedrag op het succes van verandertrajecten onder de aandacht brengen. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Beschrijving van de faalfactoren die zich voordoen tijdens verandertrajecten
  • Hoe je in 5 stappen de besturing van gedrag kunt realiseren
  • Inzicht in een aantal gedragscomponenten (attitude, leiderschap, cultuur, persoonlijkheid, weerstand en conflicthantering) en wetenschappelijke theoretische achtergrond

5 stappen

Door deze 5 stappen toe te passen wordt er zorg voor gedragen dat gedrag bij aanvang van een verandertraject op ‘de agenda’ staat. De vijf stappen, om tot proactieve integrale sturing van gedrag te komen, zijn:

  1. Informeer medewerkers over gedragstheorieën
  2. Bepalen van het gewenste gedrag
  3. Bepalen van het huidige gedrag
  4. Bepalen van interventies en het doorvoeren hiervan
  5. Implementeer een integraal dashboard ‘gedrag’

Meer weten


Geplaatst op: 22 november 2016
Laatst gewijzigd op: 22 november 2016