NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Proeftuin cliëntondersteuning ggz Apeldoorn toont meerwaarde inzet ervaringsdeskundigen aan

Proeftuin cliëntondersteuning ggz Apeldoorn, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het project had als doel om cliëntondersteuning te bieden met medewerking van vrijwillige ervaringswerkers. Daarnaast wilde ze medewerkers van MEE en welzijnsorganisatie Stimenz bijscholen in ggz-problematiek, zodat zij hiermee beter om kunnen gaan.

De aanpak

In de projectgroep vervulde ieder zijn eigen rol. RIWIS heeft ervaringswerkers geworven, opgeleid en begeleid. Professionals van MEE en Stimenz hebben gekeken welke cliënten kortdurende ondersteuningsvragen hadden die goed belegd konden worden bij een ervaringswerker. Zorgbelang Gelderland functioneerde als onafhankelijke projectleider. Gemeente Apeldoorn financiert namens de regio Oost-Veluwe cliëntondersteuning specifiek voor de doelgroep (O)GGz vanaf 1-1-2015.

Met een startformulier als hulpmiddel zijn afspraken gemaakt tussen cliënt, professional en ervaringswerker over de ondersteuning. Via een evaluatie werd duidelijk of het contact meerwaarde had voor de cliënt. Via regelmatige evaluaties met de betrokken werkers en ervaringswerkers is de werkwijze verfijnd.

Het resultaat

De meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid is aangetoond. Bij een aantal matches zijn door de herkenning en erkenning stappen gezet. Een goede match tussen ervaringswerker en cliënt is essentieel. Hiervoor moeten de volgende randvoorwaarden worden ingevuld:

  • goede selectie, training en ondersteuning van de ervaringswerkers, is de ervaringswerker ver genoeg in zijn eigen proces of zit hij/zij er nog middenin?
  • duidelijke onderlinge afspraken wat wel en niet van elkaar te verwachten tussen cliënt, hulpverlener/ondersteuner en ervaringswerker.
  • aandacht voor signalering (wat te doen als de ervaringswerker signaleert dat het niet goed met een cliënt gaat).

Ervaringswerker bij RIWIS
“Ik zorg beter voor mezelf doordat ik heb geleerd op tijd mijn grenzen aan te geven!”

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Bureau Herstel Riwis, Zorgbelang Gelderland, Stimenz en Mee Veluwe

Meer weten


Geplaatst op: 7 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 9 maart 2018