NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Programma A masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’ – Good practices

Op donderdag 14 september 2017 vindt de masterclass over Duurzame financiering plaats. In deze masterclass wordt u geïnspireerd om creatief en buiten de bestaande kaders na te denken over structurele financiering van innovaties.

Meld u nu aan voor de masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’

  • Deelnemers uit de projecten van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang kunnen zich hier aanmelden
  • Niet-deelnemers kunnen zich hier aanmelden

Programma A

Tijdens de masterclass vertellen in twee rondes vertegenwoordigers van enkele samenwerkingsverbanden over hun samenwerkingsinitiatief en over hun zoektocht naar duurzame financiering. Welke knelpunten komen zij tegen en wat zijn mogelijke oplossingen? Het gaat om het samenspel tussen algemene- en maatwerkvoorzieningen in de WMO, bekostiging vanuit de zorgverzekeringswet en/of participatiewet. U maakt per ronde een keuze voor 1 van de 4 onderstaande sessies. Er zijn 2 rondes Programma A die u beide kan bijwonen:

1. Doetinchem – Ontschotten en verbinden: (arbeidsmatige) dagbesteding, participatie en meer!

De Stadskamer is een algemene voorziening in de gemeente Doetinchem, en inmiddels ook daarbuiten, gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding en participatie in de samenleving. De Stadskamer faciliteert, ondersteunt en verbindt mensen en ideeën, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich beter kunnen redden in de maatschappij. Er is doorgaans sprake van problemen op meerdere levensdomeinen, vaak in combinatie met psychische problemen. De presentatie gaat in op de inhoudelijke vernieuwing, de doorontwikkeling van een innovatief initiatief naar een duurzame, en duurzaam gefinancierde voorziening en de kansen en knelpunten waar we nu voor staan. Sprekers: Wendy van Beek – Beleidsadviseur sociaal domein gemeente Doetinchem en Everdien Boesveld – Directeur-bestuurder Stichting Stadskamer

2. BrunssumNieuwe vormen van ondersteuning en bekostiging in Zuid Limburg

Sprekers: Paul Schefman – Voorzitter raad van bestuur LEVANTOgroep, Maud Renders – Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Brunssum, Ralf Stoffels – Manager CMWW en Esmé Kock – medewerker team change LEVANTOgroep

3. Maastricht/Heuvelland – Proeftuin Blauwe zorg

In Maastricht is een landelijke proeftuin voor zorginnovatie. Onder de noemer Blauwe Zorg wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg, waarbij de doelstelling altijd drievoudig is: een verandering van gedrag van gebruikers van zorg, een verandering van gedrag van zorgprofessionals en een verandering van het systeem. Op die manier wordt nagestreefd dat de zorg kwalitatief optimaal is, gericht op de klant (zorgvrager) en kosteneffectief.

M.a.w. er wordt gewerkt aan zinnige zorg. Zinnige zorg is die zorg waarbij zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid verbeterd wordt. Vandaar dat er een intensieve samenwerking ontstaan is tussen alle betrokkenen op het gebied van zorgverzekering en maatschappelijk domein. Dit geldt in het voorgestelde project vooral voor de GGZ. In een gezamenlijke pilot tussen ZIO (huisartsenzorggroep), Virenze (GGZ-aanbieder), Mondriaan (GGZ-aanbieder) en Levanto (RIBW) is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een optimale GGZ onder de noemer Blauwe/Nieuwe GGZ. Financiering van de activiteiten in de pilot is daarbij een belangrijk, maar ook heikel, onderwerp, waarbij de relatie met de financiers (Gemeente en zorgverzekeraar VGZ) een belangrijke rol speelt.

Tijdens de workshop stellen we u de proeftuin voor, de projecten die we daarin doen en de wijze waarop we middels financiering en afspraken trachten naar duurzame ontwikkeling te komen. Gezamenlijk met u gaan we kijken naar onze ervaringen en die van u, om wellicht nieuwe wegen in financiering te ontdekken. Sprekers: Rob Dokter – Innovatiemanager VGZ, Bart Bongers – Manager GGZ ZIO, projectleider Blauwe/Nieuwe GGZ in de wijk en mogelijk anderen

4. Amsterdam-Zuid – Borging van GGZ in de wijk

GGZ in de Wijk is een samenwerking tussen welzijnsorganisatie Dynamo, zorgorganisatie GGZ inGeest, Team ED, het uitzendbureau van ervaringsdeskundigen, en Stadsdeel Amsterdam Zuid. Deze interventie is bedoeld om er voor te zorgen dat inwoners met psychosociale en/of psychiatrische problematiek volwaardig mee kunnen doen in Amsterdam Zuid en is gericht op het bevorderen van herstel van deze groep inwoners.

Welke stappen hebben de samenwerkende organisaties genomen om de interventie te borgen? Wat is er gedaan om te zorgen voor extra financiering en wat is er gedaan om ervoor te zorgen dat de interventie onderdeel wordt van het reguliere werk van welzijn en zorg? Sprekers: Chris van der Kroon, beleidsambtenaar Gemeente Amsterdam-Zuid en mogelijk anderen

Meer weten


Geplaatst op: 15 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 8 augustus 2017