NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Programma Nieuwe wegen ggz en opvang zet effectencalculator in bij samenwerkingsinitiatieven

Alle deelnemende initiatieven aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang kunnen gebruik maken van de Effectencalculator om de effecten in kaart te brengen van de aanpak die zij als samenwerkingsverband ontwikkeld hebben.

De Effectencalculator is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociale domein te onderzoeken. Aan de hand van echte casussen gaan professionals – vaak met de cliënt of bewoner zelf erbij – in gesprek over het effect van de betreffende aanpak. Daarbij wordt antwoord gezocht op de vragen:

  1. Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
  2. Welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat levert dit op?
  3. Wat is het prijskaartje daarvan?

Training

De themacoördinatoren die de initiatieven begeleiden en een aantal van de projectleiders en andere, aan de samenwerkingsinitiatieven verbonden, mensen worden getraind om de effectencalculatormetingen in het kader van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang af te nemen.

Metingen

Verschillende initiatieven hebben zich al voor de meting hebben aangemeld, zoals de Tussenvoorziening, GGz in de wijk en de Dorpskamer. Vanaf medio september zullen de eerste metingen verricht worden. De resultaten van de effectencalculatormetingen worden in de komende maanden op deze website gepubliceerd.

Meer weten


Geplaatst op: 17 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2017