NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

RIBW blikt met Scratch 2.0 terug op 2016

Het aanjaagteam Innovatie van de RIBW Alliantie heeft in 2016 volop gewerkt aan het vergroten van uitwisseling op het gebied van Innovatie binnen de Alliantie. Met als resultaat het magazine Scratch, werkbezoeken door het hele land én een Smartlab.

Scratch 2.0

In de online publicatie Scratch 2.0 blikt het aanjaagteam Innovatie terug. Met impressies uit werkbezoeken en uitkomsten van het Smartlab.

Als Aanjaagteam hebben we het afgelopen jaar een eerste pad gebaand voor kennisuitwisseling en gezamenlijke innovatie, laten zien wat het kan opleveren en het inzicht laten groeien dat dit meerwaarde geeft aan de samenwerking binnen de Alliantie. Onze onafhankelijke positie, los van alle instellingen, heeft ontzettend geholpen om vrijuit te kunnen bewegen tussen partijen en innovaties boven water te halen. Maar… we realiseren ons ook dat het ‘stekje’ dat we hebben gekweekt veel aandacht en een voedingsbodem nodig heeft om uit te groeien tot een intrinsieke behoefte en gewoonte.

Nieuw aanjaagteam Innovatie

Tijdens een vergadering van het Dagelijks bestuurd heeft het aanjaagteam het stokje overgedragen aan Debbie Brugman, Martijn Mesker en Katrijn Prins. Zij vormen het komende jaar het Aanjaagteam Innovatie.

Meer weten


Geplaatst op: 6 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 7 maart 2017