NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Ruim 50 buurtcirkels in verschillende Nederlandse steden – waar komt het concept vandaan?

In een Buurtcirkel ondersteunen acht tot twaalf deelnemers in een wijk elkaar in een sociaal netwerk. Een vrijwilliger zorgt voor stimulans en verbindt de Buurtcirkel met de buurt en de wijk. De leden vormen niet alleen met elkaar een netwerk, maar sluiten ook aan bij de bestaande infrastructuren. Een professionele buurtcirkelcoach fungeert daarbij als vangnet.

Inmiddels zijn er meer dan 50 cirkels in verschillende Nederlandse steden, waarbij de eerste cirkels in Rotterdam zijn opgestart. Een aantal gemeenten was direct over het concept te spreken en ondersteunde de uitvoering ervan. Jan Alblas, directeur bij Pameijer, vertelt over het concept.

New York en Londen

Tijdens een excursie ontdekten de cliëntenraad en medewerkers van zorginstelling Pameijer de buurtcirkels in New York. “Ik was erbij in New York. Het was bijzonder. Daar zagen we dat het mogelijk is om met een groep kwetsbare mensen een netwerk te vormen. En dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen, dat wederkerigheid de basis van het concept kan zijn”, vertelt Jan Alblas. “Het effect op de mensen was groot. Ze leerden hun eigen talenten kennen en kregen waardering van anderen voor hun inzet.” Een team van Pameijer is vervolgens naar Londen gegaan om alles te leren over het concept: hoe het precies werkt, waar je op moet letten, wat eerder is mislukt. Een drietal projectleiders zijn na het bezoek aan Londen aan de slag gegaan om Buurtcirkel op te richten.

+Vijf

Om het concept, en ook andere ideeën, in Nederland te kunnen doorontwikkelen, heeft Pameijer een innovatief initiatief opgezet: +Vijf. Alblas is directeur van deze organisatie, die is gevestigd in de creatieve broedplaats Spaces in Rotterdam. Veel mensen hebben inmiddels interesse in de activiteiten van +Vijf. Verschillende gemeenten zijn enthousiast en de RIBW Alliantie draagt de Buurtcirkels een warm hart toe. Buurtcirkels is deelnemer aan Nieuwe Wegen GGZ en Opvang. +Vijf wordt voor vele bijeenkomsten gevraagd, tot aan Wenen toe. De verwachting is dus dat de Buurtcirkels de komende jaren in aantal (sterk) gaan toenemen. Binnen +Vijf wordt gewerkt aan het verder neerzetten van het concept. Er wordt gedacht aan het opzetten van een landelijk netwerk van cirkels, met een online platform en ontmoetingen.

Wederkeringheid

Aan de Buurtcirkels nemen onder meer eenzame mensen, ouderen, doorstromers vanuit het Beschermd Wonen en mensen met een licht verstandelijke beperking deel. Alblas licht toe: “Van belang is dat de personen verschillen in hun talenten zodat ze die voor elkaar kunnen benutten. Het elkaar aanspreken op en gebruik maken van elkaars talenten vergroot de eigenwaarde: mensen gaan weer zien welke talenten ze hebben en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen.”

De deelnemers moeten verplicht bij de bijeenkomsten zijn en ondersteuning bieden aan de andere deelnemers. Als ze dit niet doen, dan worden ze hier door de vrijwilliger en de Buurtcirkelcoach op aangesproken. Als de groep hechter is geworden, gaan deelnemers ook elkaar aanspreken op hun rol in de groep. “Die wederkerigheid is belangrijk”, stelt Alblas, “door de Buurtcirkel hebben de deelnemers de ervaring dat ze gezien worden, dat ze waardering krijgen. Er is cohesie in de groep en ze doen leuke dingen samen. Het zijn simpele dingen, maar het haalt ze uit het zorgsysteem.”

Herman

Herman (49 jaar) is sinds eind 2013 deelnemer van een Buurtcirkel. Hij kwam er terecht nadat hij vanuit het Beschermd Wonen zelfstandig in de wijk was gaan wonen.“Het verschil met Beschermd Wonen is dat er bij het Beschermd Wonen 24 uur per dag 7 dagen in de wijk begeleiding was. Ze zaten je de hele tijd achter je broek aan: Herman doe dit, Herman doe dat. Het was betuttelend, het ging soms echt te ver, want ik kan ook dingen goed zelf zoals mijn administratie. Met mijn buurtcirkelcoach bespreek ik wat ik die week ga doen. Ik moet er dan zelf aandacht aan geven. Ook bij de Buurtcirkel moet je het allemaal zelf doen. Als groep bepalen we wat er in de Buurtcirkel gebeurt. Het is niet altijd makkelijk. Soms loop ik dan met mijn kop tegen de muur, maar daar leer je het beste van.”

Herman is door de Buurtcirkel stabieler geworden. Zonder de Buurtcirkel had hij niet kunnen wonen waar hij nu woont. De Buurtcirkel heeft hem het netwerk geboden dat hij nodig had. Hij ziet de mensen uit de buurtcirkel, zijn coach, de buurman en zijn moeder. Dat is precies wat Herman op dit moment nodig heeft. Hij heeft nog een tip voor andere mensen in het Beschermd Wonen: “Zorg voor een goed netwerk om je heen als je het Beschermd Wonen verlaat. Dat kunnen familie en vrienden zijn, of de Buurtcirkel.”

Bron: Platform31.nl

Meer weten


Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2017