NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Schippers roept op tot samenwerking en versnelling opbouw ambulante zorg

Minister Edith Schippers (VWS) en ggz-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Partijen spreken af om zich volledig in te zetten om de wachttijden binnen een jaar binnen de eerder afgesproken ‘Treeknormen’ te krijgen. De partijen willen verschillende acties ondernemen om dit te bereiken. Acties zoals; de samenwerking tussen de vele verschillende aanbieders en financiers van psychische zorg verbeteren en de ambulante zorg in de buurt sneller opbouwen.

Samenwerking en opbouw ambulante zorg

De volgende afspraken zijn geformuleerd met betrekking tot samenwerking en opbouw ambulante zorg:

  • De samenwerking tussen zorgaanbieders en de verschillende financiers (gemeenten en zorgverzekeraars) wordt fors verbeterd. Specifieke aandacht is er voor de continuïteit in behandeling voor de groep 18-/18+.
  • De opbouw van ambulante zorg wordt versneld, zodat de patiënt zorg meer in eigen omgeving kan ontvangen en kan participeren in de maatschappij.
  • Bekijk alle afspraken die Schippers en ggz-partijen geformuleerd hebben

De afspraken zijn gemaakt door VWS, GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, MIND, Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en Platform Meer GGZ

 Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
“De urgentie wordt door het maken van deze afspraken door iedereen onderschreven, te lange wachtlijsten moeten binnen een jaar tot het verleden behoren. Er is genoeg geld, we houden ieder jaar over. Het gaat vooral om samenwerking, en er met z’n allen prioriteit aan geven. Dat moet, deze zware patiënten mogen niet de dupe zijn van organisatorische problemen. Ik ben blij dat de sector heeft afgesproken hier z’n schouders onder te willen zetten”.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten


Geplaatst op: 19 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 18 juli 2017