NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Sociale inclusie: maak contact van mens tot mens

Vandaag, 15 maart 2018, kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Ervaringsdeskundigen, medewerkers uit de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein, medewerkers van gemeenten en woningcorporaties en veiligheidsprofessionals hebben elkaar vandaag ontmoet en kennis uitgewisseld tijdens de 45 workshops en bouwsessies op de thema’s burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang.

Tijdens het congres heeft een vijftal expeditieteams, onder leiding van expeditieleiders samen met de bezoekers gekeken wat de sector nodig heeft om sociale inclusie te bevorderen.

Marjan ter Avest, directeur Mind, expeditieleider Burgerkracht

Burgerkracht houdt in dat mensen zich afvragen wat zij voor een ander kunnen betekenen? Laat als gemeenten 1000 bloemen bloeien en geef initiatieven de ruimte. Laat inwoners en hulpverleners zien wat er in jouw gemeente gebeurt. Dan krijg je burgerkracht!

Marijke Vos, voorzitter Sociaal werk Nederland en Yvonne van Mierlo, bestuurder Movisie expeditieleiders Meedoen in de samenleving

Meedoen betekent dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en dat je elkaar oprecht moet willen leren kennen. Niet vanuit de regelgeving een oplossing bedenken, maar vanuit het gesprek met de ander.

Onno Hoes, voorzitter Schakelteam Personen met Verward gedrag en Bram van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht, expeditieleiders Samenwerken

Samenwerken betekent loslaten van je eigen ideeën en samen kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Kijk naar elkaar van mens tot mens.

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa, expeditieleider Duurzame financiering

We merken dat er allerlei convenanten en afspraken nodig zijn voor duurzame financiering. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet nodig is. Een mooi voorbeeld is de lumpsum financiering in Brunssum.

Marijn van Ballegooijen, bestuurder Amsterdam Zuid, expeditieleider Wonen en opvang

We moeten de regels een beetje loslaten en gaan nadenken vanuit ‘wat heeft iemand nodig voor zijn/haar woonsituatie’. Gemengde woonvormen waar bewoners met verschillende achtergronden, zorg of niet, door elkaar heen wonen zijn succesvol.

Meer weten

  • Op twitter is druk verslag gedaan van de dag o.a. via #socialeinclusie dat daarmee in de loop van de ochtend trending toppic werd
  • Een e-zine met alle opbrengsten van het congres zal op donderdag 22 maart gepubliceerd worden.
  • Alle achtergrondinformatie over het congres, het programma, presentaties van de workshops, de sprekers en organisatoren vindt u terug op: nieuwewegenggzenopvang.nl/congres-sociale-inclusie

Het congres is georganiseerd vanuit de programma’s Nieuwe wegen ggz en opvang, Schakelteam personen met verward gedrag, Regie in de regio, Opvang en Bescherming en Inclusieve wijk.

Betrokken organisaties bij dit congres zijn: Federatie opvang, Personen met verward gedrag, MIND, Trimbos Instituut, GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Phrenos kenniscentrum, Sociaal Werk Nederland, Movisie, VNG, Vilans en VGN.

logo's organisaties eindcongres


Geplaatst op: 15 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2018