NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Sonja Visser: “Ook mensen die aan de zijlijn staan verdienen onze aandacht”

Mensen met (ernstig) psychische problemen die aan de zijlijn staan weer de regie over hun leven teruggeven, dat is een doel dat Sonja Visser dagelijks nastreeft. Zij zet zich in voor deze doelgroep – zelf vindt ze dat een vervelend woord – via het landelijk platform ggz en twee regionale zelfregiecentra in Limburg. Sinds kort zet ze ook bij het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ alles op alles voor deze mensen als lid van de stuurgroep. “Zelf ben ik geen ervaringsdeskundige, maar in mijn werk word ik wel door ervaringsdeskundigen omringt. Zij brengen mij frisse inzichten en heldere perspectieven. Die gebruik ik vervolgens weer om een visie op te stellen en doelen te formuleren.”

- Sonja Visser - Lid stuurgroep Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Je werd door Vilans en LPGGz gevraagd om plaats te nemen in de stuurgroep. Dat klinkt als een aanbieding die je bijna niet kon weigeren. “Ik hoefde inderdaad niet lang na te denken. Het programma richt zich exact op die groep mensen waar ik mij sterk voor maak: mensen die al decennia lang langs de zijlijn staan. Het is onze verantwoordelijkheid om deze mensen één voor één te helpen en perspectief te bieden. Daarmee zeg ik niet dat preventie onbelangrijk is. We moeten absoluut voorkomen dat mensen afglijden naar een plekje aan de zijlijn, maar we moeten de mensen die daar al tijden staan absoluut niet vergeten”.

Weinig wooninitiatieven voor mensen aan de zijlijn

“Bij de start van het programma viel het me op dat er maar weinig samenwerkingsverbanden werden aangemeld rondom het thema ‘nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’. Dat komt misschien omdat de betrokkenen uit die hoek te bescheiden zijn en zich niet aanmelden. Maar zonde is het wel, want juist daar kunnen we opkomen voor die mensen die al jaren vastzitten in het systeem. In mijn ogen zie ik in ieder geval – in tegenstelling tot de preventiekant – te weinig innovatieve en creatieve oplossingen voor deze mensen die ik wel eens bestempel als ‘hooghangend fruit’. Ik heb me daarom ingespannen voor meer aanmeldingen rondom het wonen-thema.”

Zelfregiecentrum Weert

“Zo doet het Zelfregiecentrum Weert, dat bij onze organisatie hoort, ook mee met het programma. Wij helpen daar mensen door het aanbieden van maatschappelijke dagopvang en zijn een partner voor flexibele nachtopvang. Bij het zelfregiecentrum kijken we niet naar doelgroepen. Iedereen in het pand loopt door elkaar heen en toegang is gebaseerd op het feit dat je iets wilt halen of brengen. Waar je bij de traditionele hulpverlening als hulpverlener iets te brengen hebt en de klant iets haalt, proberen wij al bij de voordeur weg te blijven bij die rollen. Zie ons als winkel met lege schappen; alles wat aan activiteiten ontstaat, komt vanuit de bezoeker zelf.”

Domeinoverstijgend samenwerken om mee te doen en van betekenis te zijn

“Ik vind het heel mooi dat het programma Nieuwe wegen ggz en opvang de domeinoverstijgende samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Dat is namelijk ook echt nodig om bepaalde doelen te bereiken. Domeinen zijn ooit ontstaan om overzicht te creëren, maar daar zijn we volgens mij echt in doorgeslagen. Door die inkadering is het nu soms lastig om succesvol samen te werken, want iedereen wil graag zijn eigen domein bewaken. Toch is een vruchtbare domeinoverstijgende samenwerking zeker mogelijk. Mijn motto: mensen maken het verschil. Van onderaf is altijd de beste manier, daarom zoek ik altijd naar mensen uit de praktijk en haal ik overbodige schillen weg.”

- Sonja Visser - Lid stuurgroep Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Wensen en dromen

“Ik hoop dat we na twee jaar in het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ stappen hebben gezet om mensen die al langere tijd aan de zijlijn hebben gestaan te helpen naar een nieuw perspectief. Ik droom ervan dat over 10 jaar zelfregiecentra niet meer nodig zijn en dat we over 20 jaar zelfs geen ggz-instellingen meer hebben in Nederland. Ja, dat is waarschijnlijk een utopie, maar je moet ergens van dromen om scherp te kunnen blijven.

Interview door Gerard Baas

Meer weten


Geplaatst op: 13 september 2016
Laatst gewijzigd op: 22 november 2016