NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Staatssecretaris Paul Blokhuis: ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

Op 14 december werd de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken in de Tweede Kamer. Staatssecretaris van  het ministerie van VWS Paul Blokhuis sprak over zijn visie op de belangrijkste onderwerpen, zoals de geestelijke gezondheidszorg en preventie.

Persoonlijk verhaal

Blokhuis begint zijn spreektijd met een persoonlijk verhaal over zijn jeugd: ‘Voorzitter, ik ben opgegroeid in een pastorie. Mijn vader was dominee. Een vrolijk gereformeerde dominee. Mijn moeder en hij hebben mij en mijn broers en zussen met de paplepel ingegoten dat je klaar staat voor anderen.’ Als puber vond Blokhuis het niet altijd makkelijk de deur open te zetten. ‘Later realiseerde ik me dat oprecht klaarstaan voor anderen DE basis is voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mág en kán meedoen.’ Anno 2017 staat het streven naar een inclusieve samenleving hoog op de politieke agenda. Blokhuis: ‘Ik ben steeds meer gaan inzien dat we mensen mogen en moeten aanspreken op hun talenten. Niet op hun beperkingen. Ik vind het een voorrecht dat ik dat nu mag doen als staatssecretaris.’

GGZ

Blokhuis gaat zich de komende jaren inzetten voor mensen met een psychische stoornis. Daarbij horen ook mensen die aanvankelijk alleen psychische klachten hadden zoals een depressie of burnout. Blokhuis: ‘Vaak kom je er met hulp van familie en vrienden doorheen, maar dat lukt niet altijd en dan groeien de klachten uit tot een allesoverheersend probleem. Dan is het noodzaak dat je zo snel mogelijk de beste professionele hulp krijgt. Zo licht als mogelijk, zo intensief als noodzakelijk. En zoveel mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving.’

De hulpverlening aan mensen met een psychisch probleem moet volgens Blokhuis er op gericht zijn dat iemand zo snel mogelijk kan meedoen, of kan blijven meedoen. Zodat zij zich weer onderdeel voelen van de samenleving. Dat gevoel er toe te doen. Daarvoor is een samenhangende (integrale) aanpak nodig. Blokhuis: ‘Hulpverlening moet zich niet alleen richten op de behandeling van psychische klachten, maar ook op het vinden van werk en woonruimte, het aanpakken van schulden. Kortom; het op orde brengen van je leven.’

Anders kijken

Volgens Blokhuis moeten we anders gaan kijken naar mensen met een psychische stoornis. Blokhuis: ‘Mensen met psychische problemen worden nog steeds gestigmatiseerd. Dat maakt het lastig om over problemen te praten, laat staan om hulp te zoeken. Het moet gewoon worden om te praten over psychische problemen. Zonder vooroordelen. Thuis, met vrienden, op het werk. Laten we vaker naar elkaar luisteren.’ Blokhuis wil komend jaar een brede campagne starten met als doel dat stigma voor mensen met psychische klachten weg te halen.

5 concrete doelen
Er is veel te doen in de ggz. Blokhuis heeft nog een aantal concrete doelen voor ogen. Hij noemt er 5:

  • De wachttijden. Om mensen met psychische problemen zo snel mogelijk de beste behandeling te kunnen geven, is het noodzakelijk dat we de wachttijden aanpakken.
  • Werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Er moet volgend jaar overal in Nederland een goed werkende aanpak komen voor mensen met verward gedrag.
  • Hoofdlijnenakkoord met ggz. Het doel van het akkoord is niet alleen de groei van uitgaven te beperken. Het gaat juist ook om kwaliteit verbeteren.
  • Toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Werken aan het toegankelijk maken van de Wet langdurige zorg voor mensen met psychische klachten.
  • Rapport Dannenberg. Gemeenten stimuleren om de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Dannenberg voortvarend uit te voeren. Het is belangrijk dat mensen die gebruik maken van beschermde woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang kunnen meedoen met onze samenleving.

Bron: Ministerie van VWS

Meer weten


Geplaatst op: 21 december 2017
Laatst gewijzigd op: 21 december 2017