NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Stadskamer Doetinchem één van de winnaars VGZ-hersteleuroprijs 2017

De VGZ-hersteleuroprijs 2017 kent 4 winnaars: De Will Hawkins Foundation, Herstelhotel Vincent van Gogh, Stadskamer Doetinchem en Achterban Werkt! ontvangen ieder € 25.000,-. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die op verschillende manieren het herstel van patiënten in de GGZ bespoedigen.

De Stadskamer Doetinchem neemt deel aan Nieuwe wegen ggz en opvang. De Stadskamer biedt een heel scala aan arbeidsmatige activiteiten aan als algemene voorziening binnen de gemeente Doetinchem. De gemeente gebruikt de mogelijkheden van de Stadskamer niet alleen als alternatief voor maatwerk-dagbesteding maar ook als activering/werkervaringsplek voor mensen die onder de Participatiewet vallen en grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Lees meer over de Stadskamer Doetinchem.

Ook in 2016 viel een deelnemer aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang in de prijzen: Ixta Noa was samen met 3 andere organisatie de winnaar van de Hersteleuroprijs 2016. Ixta Noa is één van de samenwerkingspartners van het initiatief Netwerk HET.

Hersteleuro

Er bestaat een grote verscheidenheid aan organisaties op het terrein van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning die niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. De Hersteleuro is één euro die geïntegreerde GGZ-instellingen per DBC afstaan voor organisaties die het herstel van patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg bespoedigen, onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders.

Criteria voor de prijs:

  • De organisatie is onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders
  • Focus op herstel, eigen kracht van patiënten en zelfmanagement
  • Een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
  • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status)

Meer weten


Geplaatst op: 20 september 2017
Laatst gewijzigd op: 25 september 2017