NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Stadskamer laat deelnemers naar eigen wensen participeren, zonder indicatie

Stadskamer Doetinchem, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Stadskamer richt zich op inwoners van Doetinchem en omgeving die zelf niet zo maar tot betaald werk of een andere zinvolle daginvulling komen. Stadskamer biedt hen mogelijkheden om naar vermogen en eigen wensen actief te zijn, zonder indicatie. Doel van het project was beter zicht te krijgen op de knelpunten die er daarbij spelen op het snijvlak van Wmo en Participatiewet en hoe deze in praktijk aangepakt kunnen worden.

De aanpak

Oorspronkelijk was het idee om samen met medewerkers van de gemeente aan de slag te gaan met een aantal voorbeeldcasussen. Zo wilden we vaststellen waar knelpunten speelden en wat daarin een geschikte aanpak was. Door personeelswisselingen bij de gemeente bleek dit niet haalbaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een interne werkgroep binnen Stadskamer. Deze bestond uit een van de directeuren, een betaalde en een vrijwillige medewerker. Met ondersteuning vanuit het programma Nieuwe Wegen ggz en opvang hebben zij een aantal casussen beschreven en geanalyseerd. De uitkomsten daarvan en de aanbevelingen zijn onderwerp van gesprek met de gemeente.

Het resultaat

Deelnemers van Stadskamer ontwikkelen in eigen tempo en naar eigen wensen zinvolle activiteiten, waarbij ze hun talenten en mogelijkheden optimaal kunnen inzetten. Bedoeling is om dit ook in de subsidieverantwoording vanuit Stadskamer zichtbaar te maken. De gemeente is hiervan op de hoogte, onderschrijft het belang ervan en faciliteert dit. Stadskamer is in gesprek met ambtenaren Wmo en Participatie van de gemeente Doetinchem over de verschillen in benadering, regelingen en bejegening tussen beide wettelijke kaders en wat dit betekent voor de deelnemers die met beide hebben te maken. Inzet is om de ontwikkeling van de participatiemogelijkheden van betreffende inwoners in ieder geval niet onnodig te hinderen en zo veel als mogelijk te ondersteunen.

Beleidsadviseur Participatie gemeente Doetinchem
“In gesprekken met medewerkers van het Werkplein moet het gaan over de vraag hoe gaat het met je, (wanneer) ben je toe aan een volgende stap, het is zeker niet de bedoeling mensen met dwang en drang over hun grenzen heen te jagen.”

Meer weten


Geplaatst op: 26 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 26 maart 2018