NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Succesvolle opleiding tot ervaringsdeskundige ‘Howie the Harp’

De opbrengsten van Howie the Harp, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige, zijn 6 keer hoger dan de investering. Dat is één van de conclusies van het bureau XpertiseZorg, dat de afgelopen maanden onderzoek deed naar de maatschappelijke en economische kosten en baten van deze opleiding.

Meer werk, minder ondersteuning

Het onderzoek laat zien dat de opleiding een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie. Meer dan de helft van de studenten stroomt uit naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Hierdoor neemt het beroep op sociale voorzieningen af. Ook blijkt uit het onderzoek dat de inzet van Howie succesvoller is dan een re-integratie traject. Tijdens de opleiding werken studenten aan hun herstel. Ze vervullen een gewaardeerde sociale rol voor hun medestudenten en de cliënten die zij ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een afname van de ondersteuningsbehoefte van de studenten.

Meerwaarde voor kwaliteit van leven

Het onderzoek laat zien dat ervaringsdeskundigheid van grote meerwaarde is voor de kwaliteit van leven voor mensen met een ondersteuningsvraag. Ervaringsdeskundigen kunnen zich goed verplaatsen in mensen in een situatie die vergelijkbaar is met de situatie waar zij zelf in hebben gezeten. Er is gelijkwaardigheid. Dit leidt onder andere tot meer zelfvertrouwen, een groter probleemoplossend vermogen, meer vertrouwen in sociale interactie en minder stigmatisering.

howie the harp

Tijdens haar studie kreeg Nicoline te maken met psychoses. Nu zet ze als deskundige haar ervaringen in om iets voor anderen te betekenen. “Ik had nooit durven dromen weer een studie te doen. En heb lange tijd geworsteld met wat ik niet kon. Nu kan ik mensen begeleiden naar hun kwaliteiten.”

Hulp voor zorgmedewerkers

Ervaringsdeskundigen helpen zorgmedewerkers om ondersteuning te bieden die gericht is op het leren leven met een (psychiatrische) kwetsbaarheid of beperking. Zij ervaren dat een ervaringsdeskundige (ex-cliënt) hun collega en coach kan zijn en ervaringen over herstelprocessen deelt. Dit versterkt het geloof in de vaak onzichtbare kracht en mogelijkheden van cliënten.

Howie the Harp
In 2012 introduceerde Pameijer het curriculum van Howie the Harp, afkomstig uit de VS, in Nederland. Inmiddels zijn er 3 vestigingen: in Rotterdam (Pameijer), Arnhem (RIBW Arnhem en Veluwe Vallei) en Tilburg (RIBW Brabant). Recent zijn de voorbereidingen voor een vierde vestiging in Den Haag gestart.

Bron: Pameijer

Meer weten


Geplaatst op: 6 april 2017
Laatst gewijzigd op: 6 april 2017