NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag derde themabijeenkomst ‘Participatie, inclusie en werk’

Woensdag 15 februari 2017 vond alweer de derde themabijeenkomst plaats over ‘Participatie, inclusie en werk’. De opkomst was overweldigend. Negen van de tien deelnemers van het thema waren vertegenwoordigd. Ze vertelden elkaar wat zij als deelnemer Nieuwe wegen ggz en opvang voor ogen hebben en hielden samen intervisie.

participatie, inclusie en werk

Korte kennismaking

Met behulp van een ‘elevator pitch’ van maximaal 2,5 minuut kregen de aanwezige projectleiders de kans om wat te vertellen over hun initiatief. Samen werd afgesproken dat in ieder geval het volgende aan bod moest komen in de pitch:

 • Naam projectleider
 • Naam en doel van het initiatief
 • Aanpak
 • Antwoord op de vraag: wat lost het project op?
 • Antwoord op de vraag: wat geeft energie?
 • Antwoord op de vraag: wat kost energie?

Vooral de laatste twee vragen maakte wat los.

Wat geeft energie?

 • Participatie en herstel voor mensen met kwetsbaarheden kent nog weinig gebaande paden
 • De ontmoeting tussen enerzijds bestuurders en anderzijds burgers (systeemwereld vs. leefwereld)
 • Elkaar opzoeken vanuit verschillende domeinen en instellingen
 • Het betrekken van ervaringsdeskundigen of mensen die hun ervaringen willen delen

Wat kost energie?

 • Gedoe met financiën. Indicaties en subsidies hangt vaan op de persoon
 • Strijd met managers
 • Je hebt een lange adem nodig
 • Moeilijk om ervaringsdeskundigen te vinden en te binden

Intervisie

Na de elevator pitches gingen de deelnemers samen aan de slag met intervisiegesprekken. Met behulp van de Balint-methode besloten de deelnemers Adrie van Kempen van Riwis te helpen met zijn vraag. Hij wil graag 200 koppelingen tot stand brengen, waarbij een ervaringsdeskundige mensen met psychische kwetsbaarheden de weg helt te vinden naar instellingen, buurtorganisaties en hulpverlening.

Adrie van Kempen kreeg de volgende tips:

 1. Word lid van de vereniging van ervaringsdeskundigen
 2. Faciliteer de oprichting van een organisatie voor ervaringsdeskundigen
 3. Vraag de ervaringsdeskundigen die op dit moment betrokken zijn bij het initiatief hoe zij denken over de vorderingen en over de mogelijkheden om de doelstelling van 200 koppelingen te halen
 4. Verbeter de positie van de huidige deelnemende ervaringsdeskundigen door bijvoorbeeld betaling of ze in dienst te neen
 5. Betracht geduld. Uitgaande van de huidige cijfers is de 200 nog grotendeels haalbaar
 6. Definieer goed wat je onder ervaringsdeskundigheid verstaat
 7. Breng de dialoog op gang tussen enerzijds gemeenten en zorgverzekeraars en anderzijds ervaringsdeskundigen
 8. Kijk naar goede voorbeelden, zoals de vliegende brigades in Amsterdam. Prikkel ook professionals over de waarde van ervaringsdeskundigheid en breng heb in contact met het inspirerende model van de nieuwe ggz

Meer weten


Geplaatst op: 2 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 3 maart 2017