NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Vincent van Gogh start samen met VGZ een leertuin ggz

Vincent van Gogh heeft een 5-jarige overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar VGZ voor de transformatie van geestelijke gezondheidzorg (ggz). Samen werken ze aan de ggz van de toekomst en starten een leertuin genaamd ‘Samenspel’. In de leertuin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van ggz die bijdragen aan de transformatie. Het verlagen van de kosten per cliënt en het tot stand brengen van meer mensgerichte zorg zijn doelstellingen.

De leertuin

Door de groeiende zorguitgaven en de discussie over zorgkwaliteit staat de ggz onder druk. Met de leertuin proberen Vincent van Gogh en VGZ een antwoord te geven aan deze druk. De filosofie achter de leertuin is dat kwaliteitsverbetering de beste weg is naar beheersbare kosten. De initiatiefnemers werken samen met ketenpartijen toe naar een ggz waar de cliënt centraal staat. ‘Samenspel’ heeft een andere kijk op de cliënt. De omgeving zal meer betrokken worden bij interventies. Oplossingen die bijdragen aan betere zorg en betaalbaarheid zijn bijvoorbeeld: aanvulling van de 1-op-1-behandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk. Psychisch kwetsbare personen kunnen hierdoor zo zelfstandig mogelijk functioneren en wonen.

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh: ‘We werken vanuit een triple-aim gedachte. We verbeteren de kwaliteit van zorg; we verbeteren de gezondheid van de inwoners en we verlagen de zorgkosten. Dat is onze maatschappelijke opdracht.’

Ambities

Vincent van Gogh en VGZ willen meer mensgerichte zorg, in samenspel met de omgeving, centraal stellen. Deze mensgerichte zorg leidt vaker tot herstel en daarmee worden de kosten beheersbaar. De initiatiefnemers werken samen met de betrokken gemeenten in de regio. Daarnaast zijn cliënten, behandelaars, ervaringsdeskundigen, huisartsen en praktijkondersteuners ggz betrokken. Gezamenlijk hebben zij 6 ambities voor de leertuin geformuleerd en aan de hand van die ambities worden nieuwe innovaties bedacht. De ambities zijn:

  • Cliënten steunen in het voeren van regie over benodigde formele en informele hulp
  • Intensieve zorg op maat voor ‘veelgebruikers’
  • Flexibel werken in een netwerk rondom de cliënt
  • Vaker inzetten van niet-medische interventies
  • Opsporen en voorkomen van vermijdbare aanwijzingen naar basis- en specialistische ggz
  • Van nazorg naar voorzorg voor allerhoogste risicogroepen

Bron: Vincent van Gogh

Meer weten


Geplaatst op: 7 december 2016
Laatst gewijzigd op: 6 december 2016