NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Win de VGZ-hersteleuroprijs 2017

Coöperatie VGZ en MIND LP. gaan in 2017 vier organisaties financieel ondersteunen met een gezamenlijk bedrag van € 100.000. Er bestaat een grote verscheidenheid aan organisaties op het terrein van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning die niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. De Hersteleuro is één euro die geïntegreerde GGZ-instellingen per DBC afstaan voor organisaties die het herstel van patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg bespoedigen, onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders.

Voorwaarden en kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen dienen organisaties te voldoen aan de volgende voorwaarden en kwaliteitscriteria:

  • De organisatie is onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders
  • Focus op herstel, eigen kracht van patiënten en zelfmanagement
  • Een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
  • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status)

Aanmelden Hersteleuroprijs

Organisaties kunnen zich tot en met 15 juli 2017 aanmelden. Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury. Uit alle inzendingen worden acht organisaties geselecteerd die kans maken op één van de vier VGZ-hersteleuroprijzen. Op 7 september 2017 zal de prijsuitreiking van de VGZ-Hersteleuro 2017 plaatsvinden. Tijdens deze feestelijke en inspirerende bijeenkomst in Arnhem zullen de genomineerden een laatste kans krijgen om zich te profileren voor de jury door middel van een korte pitch.

Winnaar 2016: Ixta Noa
In 2016 was Ixta Noa samen met 3 andere organisatie de winnaar van de Hersteleuro. Ixta Noa is één van de samenwerkingspartners van het initiatief Netwerk HET. Dit samenwerkingsinitiatief is deelnemer aan het thema Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang.

Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met een ‘psychische onbalans’. Binnen het Praktijkhuis van Nijmegen willen zij een respijthuisfunctie realiseren, opgezet en gerund door ervaringsdeskundigen. Het respijthuis is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een psychische onbalans, om iemand en/of iemands sociale omgeving even ‘op adem te laten komen’. Daarbij zal met behulp van ervaringsdeskundige begeleiding gewerkt worden aan persoonlijk herstel, het verkrijgen van  stabiliteit in de situatie en het voorkomen van eventuele verergering en crisissituaties. Bekijk de deelnemerspagina van Netwerk HET

Meer weten

Bron: Coöperatie VGZ


Geplaatst op: 27 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2017