NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

ZonMw inventariseert geleerde lessen PsyNet

Welke obstakels zijn er bij de implementatie van e-health toepassingen voor patiënten en/of professionals binnen de gezondheidszorg. ZonMw presenteert de publicatie ‘Implementatie van eHealth door de patiënt/professional’ waarin de geleerde lessen uit het ZonMw programma ‘Actieplan eHealth’ staan. Een project  van het Actieplan is Nieuwe wegen ggz en opvang-deelnemer PsyNet.

Voor optimale psychiatrische zorg moeten de verschillende partijen in het netwerk rond de patiënt onderling goed samenwerken. Het UMC Utrecht ontwikkelde een e-health-applicatie om dit te vergemakkelijken: PsyNet. De implementatie verliep zeker niet van een leien dakje, al zijn alle gebruikers enthousiast. “Het kost tijd om een werkwijze te veranderen”, zegt initiatiefnemer dr. Floor Scheepers.

Patiënt krijgt regie

De zorg voor psychiatrische patiënten is niet optimaal georganiseerd, merkte kinder- en jeugdpsychiater dr. Floor Scheepers (UMC Utrecht) in de praktijk. Ze is medisch afdelingshoofd van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht. “Het liep vaak mis liep bij verwijzingen en afstemming tussen onze afdeling en andere zorgverleners. Een digitale oplossing leek ideaal. “Het is tenslotte lastig om iedereen tegelijk aan tafel te krijgen. Met ICT kun je sneller en soepeler samenwerken.”

Scheepers en haar collega’s zochten naar bestaande ICT-oplossingen die aansloten op hun behoeften. Zo belandden ze bij twee ICT-partijen: PAZIO en Topicus. “Die bleken elkaar mooi aan te vullen en zagen een samenwerking wel zitten. Zo ontstond PsyNet.” Uitgangspunt van PsyNet is het ‘empoweren’ van de patiënt. “Die is eigenaar van zijn dossier. Hij heeft eindelijk zijn netwerk overzichtelijk in beeld en kan zien waarover zijn hulpverleners onderling communiceren. Ook kan hij zelf in een beveiligde omgeving rechtstreeks contact hebben met zijn hulpverleners en bepaalt welke netwerkpartners het best aansluiten op zijn behoeften.” Kunnen alle psychiatrische patiënten zoveel regie aan? “Een deel van de patiënten wel, anderen loggen samen met de POH-GGZ of een maatschappelijk werker in op PsyNet.”

Dr. Floor Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater UMC Utrecht
We zijn nog niet bij het tipping point: het punt waarop een grote massa van behandelaren met PsyNet werkt en het ‘gewoon’ wordt.”

Andere manier van werken

Het UMC Utrecht benaderde alle partijen in de regio die betrokken zijn bij de zorg voor psychiatrisch patiënten, waaronder GGZ-instellingen, verslavingszorg, een organisatie voor beschermd wonen, de gemeentelijke diensten en de POH-GGZ. “Heel geleidelijk aan groeide de groep patiënten. Per patiënt kost het soms wel twee maanden voordat je het hele netwerk om hem heen hebt aangesloten. We zijn daardoor nog niet bij het tipping point: het punt waarop een grote massa van behandelaren met PsyNet werkt en het ‘gewoon’ wordt.”

“De weg is veel moeizamer dan verwacht. Hoewel iedereen bij aanvang enthousiast was, is het blijkbaar toch heel lastig om te transformeren naar een andere manier van werken”, zegt Scheepers. Behandelaren zijn gewend om op zichzelf te werken: ze behandelen een patiënt, sluiten af en beginnen met de volgende. “Terwijl PsyNet vraagt om veel meer afstemming met andere behandelaren. En dat is ook nódig voor optimale zorg. Misschien is het sociale wijkteam wel veel geschikter voor bepaalde hulpverlening, of de huisarts, of de buurman. Die manier van denken zit nog niet in het systeem van met name de tweede- en derdelijns GGZ.”

Bron: ZonMw

Meer weten


Geplaatst op: 24 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 24 juli 2017