NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

15 maart: Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

15 maart 2018
9.00 uur - 17.00 uur
NBC Congrescentrum in Nieuwegein

Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk?

Voor dit congres is het maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. U kunt zich wel op de wachtlijst laten zetten.

Programma

Tijdens het congres:

 • Gaat u met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. U merkt dat er altijd mogelijkheden te vinden zijn, als er de wil en het lef is bij alle betrokkenen.
 • Krijgt u inspiratie over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Ruimte maken voor ‘anders’ zijn. In iedere buurt, voor iedereen. Het versterken van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Een stem geven aan het sociale netwerk. Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Ogen en oren in de buurt.
 • Krijgt u inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie! U komt te weten wat op regionaal en landelijk niveau in de komende jaren moet gebeuren om te werken aan een inclusieve en veilige wijk.

Meer informatie over het programma volgt later.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen, zoals:

 • Ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en familie
 • Ambtenaren, bestuurders en raadsleden van gemeenten
 • Professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders in de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein
 • Professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van woningcorporaties
 • Politie en andere veiligheidsprofessionals
 • Accountmanagers van zorgverzekeraars.

Een idee: Neem een buurtbewoner/cliënt, naastbetrokkene, ervaringsdeskundige, collega of (potentiële) samenwerkingspartner mee naar het congres (u dient zich wel per persoon te registreren).

Datum, tijd en locatie

 • Datum: donderdag 15 maart 2018
 • Tijd: 09.00 – 17.00 uur
 • Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein

Meer weten en aanmelden

 • Het congres wordt georganiseerd vanuit de volgende programma’s: ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.
 • Voor dit congres is het maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt zich helaas niet meer inschrijven. Wel kunt u zich op de wachtlijst laten zetten via het online inschrijfformulier.
 • Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar voor ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) cliënten en familie.

Organisatoren van dit congres zijn:

logo's organisaties eindcongres