NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Beleidsstukken binnen Publicaties en achtergronden

Subsidieregeling Preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking

De subsidieregeling Preventiecoalities bekostigt een deel van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

lees meer

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

Leger des Heils presenteert het rapport 'Gekanaliseerd improviseren' over methodiekontwikkeling rond extramuralisering van (verslaafde) dak- en thuislozen.

lees meer

Monitor crisiszorg in de ggz

LPGGz presenteert het rapport Monitor ‘Crisiszorg in de ggz’ waarin cliënten en hun naasten hun ervaringen met crisiszorg, nazorg en preventie delen.

lees meer

Rapport GGD Nederland over nieuwe OGGZ

GGD Nederland presenteert het rapport: 'Nieuwe OGGz handreiking voor GGD-en'.

lees meer