NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Buurtcirkels: maatschappelijke business case

De RIBW Alliantie heeft de maatschappelijke- en  economische meerwaarde van Buurtcirkels afgezet tegen de kosten ervan. De resultaten hebben ze verwerkt in een maatschappelijke business case (MBC). De zorg is de laatste jaren in beweging. Traditionele intramurale zorg maakt meer plaats voor ambulante vormen van ondersteuning. Gemeenten gaan uit van meer informele zorg en zelfredzaamheid staat centraal. Deze ontwikkeling vraagt aandacht voor nieuwe oplossingen en interventies. Buurtcirkels is een concept waardoor burgers duurzaam zelfstandig wonen, voor elkaar van betekenis zijn, participeren/werken en deelnemen aan een sociaal leven in de wijk.

- RIBW Alliantie
click to tweet

Kenmerken

Buurtcirkels is een concept gebaseerd op de werkwijze van ‘community supported networks’ van de Engelse organisatie Keyring. Pameijer heeft deze werkwijze vertaald naar de Nederlandse situatie. Een Buurtcirkel bestaat uit 9 tot 12 deelnemers. Deze deelnemers wonen zelfstandig op relatief korte afstand van elkaar. De deelnemers ondersteunen elkaar door hun vaardigheden en talenten voor elkaar in te zetten. Een buurtcirkel heeft de volgende kenmerken:

  • Zelfstandig wonen op relatief korte afstand van elkaar. Eigenaarschap ligt bij de deelnemers. Bij vragen wenden deelnemers zich eerst tot elkaar, dan naar de vrijwilliger, dan naar de Buurtcirkelcoach. Er vinden structurele bijeenkomsten plaats met alle deelnemers (1 keer per week)
  • Een vrijwilliger ondersteunt de samenwerking. De vrijwilliger is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers en organiseert de groepsbijeenkomsten
  • De Buurtcirkelcoach ondersteunt het groepsproces. De Buurtcirkelcoach ondersteunt het groepsproces van de Buurtcirkel en ondersteunt de vrijwilliger. Daarnaast biedt de buurtcirkelcoach ook flexibele (individuele) ondersteuning op basis van behoefte.

Maatschappelijke resultaten

Buurtcirkels leveren maatschappelijke meerwaarde op. Uit het onderzoek komen een aantal maatschappelijke resultaten:

Kwaliteit van leven
Deelname aan een Buurtcirkel leidt tot betere sociale netwerken waardoor deelnemers zich veiliger voelen. Dit leidt tot hogere kwaliteit van leven.

Gezondheid
Een hogere kwaliteit van leven voorkomt verslaving en een ongezonde levensstijl. Ook is er afname van medicatiegebruik te zien.

Huisvesting
Bij 1 op de 10 deelnemers voorkomt een Buurtcirkel dakloosheid.

Kosten en besparingen
Deelname aan een Buurtcirkel kan een besparing van meer de 90% realiseren op de zorgkosten.

Sociale relaties
Er ligt minder druk op de mantelzorgers en minder vereenzaming.

Beeld van de onderzoekers

Buurtcirkels leveren meerwaarde op voor deelnemers en een besparing van zorgkosten. In het opstartjaar zijn de kosten per deelnemer relatief hoog. Na het eerste jaar worden er forse besparingen gerealiseerd oplopend tot ruim 90%. Het concept is geïntroduceerd in 2013 en staat hiermee nog in de kinderschoenen. Hierdoor is nog geen zicht op de uitstroom en volledige onafhankelijkheid van zorg. Naast de kostenbesparingen leveren Buurtcirkels maatschappelijke meerwaarde op zoals een verhoogde kwaliteit van leven.

Bron: RIBW Alliantie

Meer weten


Geplaatst op: 1 december 2016
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2017