NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Rapport GGD Nederland over nieuwe OGGZ

Door de oproep van de politie, de komst van een landelijk aanjaagteam verwarde personen, de aandacht van de ggz en de woningcorporaties en de aandacht van de strafrechtelijke keten, is het onderwerp verwarde personen een soort richtpunt geworden waaromheen vernieuwing en verbinding wordt georganiseerd. Na aanleiding van deze ontwikkelingen presenteerde GGD Nederland het rapport: Nieuwe OGGz handreiking voor GGD-en. De handleiding is interessant volgens Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider van Nieuwe wegen ggz en opvang:  “Het zoeken naar nieuwe wegen voor ondersteuning en zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen heeft ook consequenties voor de GGD’s. Wat betekent dit voor hun rol en activiteiten? Op welke manier kunnen GGD’s samenwerken met andere organisaties?”

Nieuwe rol GGD

In de handleiding wordt gesproken van nieuwe OGGz omdat de bijdrage van GGD-en nu anders zal zijn. Door de huidige ontwikkelingen met de decentralisaties en de komst van sociale wijkteams, zijn taken op het gebied van de zorg aan kwetsbare mensen verschoven en soms blijven ze liggen. Taken die GGD’en kunnen oppakken. Maar er is nog veel meer mogelijk. Naast uitvoerende taken kunnen GGD’en kunnen ook een rol gaan vervullen als regisseur, aanjager en verbinder. Deze handreiking geeft handvatten voor de positionering en profilering van GGD’en binnen de nieuwe OGGz.

Meer weten


Geplaatst op: 4 november 2016
Laatst gewijzigd op: 1 november 2016